Beurzen

EIFM

Beurzen

Studeren aan het EIFM is een grote investering in je toekomst. Zoals elke investering vereist het zorgvuldige planning en gedetailleerde informatie. We beseffen dat de meeste studenten afhankelijk zijn van meerdere vormen van steun, of het nu gaat om persoonlijke middelen, leningen, studiebeurzen of andere vormen van beurzen. Onze afdeling financiële hulp is toegewijd om u te helpen weloverwogen beslissingen te nemen en financieringsbronnen te vinden die deze investering de moeite waard zullen maken.

Hieronder vindt u alle studiebeurzen en subsidiemogelijkheden die we bij de European Institute of Finance & Management Foundation aanbieden.

De beurs is beschikbaar voor iedereen die zich tussen 1 januari en 28 februari voor studie aanmeldt. Elke student die zich in deze periode voor een studie aanmeldt en ten minste de eerste termijn van het collegegeld betaalt, heeft recht op een korting van 15% op het volledige collegegeld. De korting geldt voor alle postdoctorale opleidingen.
In het kader van dit beurzenprogramma kent het EIFM aan maximaal 30 studenten per jaar een korting op het collegegeld van bijna 80% toe. De studenten aan wie deze beurs wordt toegekend, worden in de eerste plaats geselecteerd op basis van uitstekende academische prestaties, beroepservaring en persoonlijke verdienste. Alle geselecteerde studenten moeten de waarden waar het EIFM in zijn activiteiten voor staat, uitstralen.
Bij het EIFM willen we vrouwen steunen die deel zullen uitmaken van het management in nationale en multinationale ondernemingen of andere leidinggevende functies zullen bekleden. Daarom steunen we met deze beurs vrouwen met een uitstekende professionele staat van dienst en het potentieel om leiders in hun vakgebied te worden. Kandidaten voor deze beurs moeten blijk geven van voorbeeldige leiderschapsvaardigheden, creatief leiderschap en zich inzetten voor de belangen en carrièredoelen van vrouwen. Het maximumbedrag van de beurs is 50% van het collegegeld.
Dit type beurs wordt toegekend aan aanvragers met een sterke ondernemersgeest die blijk geven van uitstekende bedrijfsprestaties, een hoge mate van ondernemingsgeest en creativiteit. Ook moeten zij zich ertoe verbinden een bijdrage te leveren aan het onderwijsstelsel van het EIFM.
Bij het EIFM leggen we de nadruk op het gezin en de waarden die daarmee samenhangen. Daarom waarderen en verwelkomen we studenten met gezinnen en kennen we studiebeurzen toe aan degenen die, naar de mening van onze studiebeurzencommissie, financiële steun verdienen. Er worden ook beurzen toegekend als meer dan één lid van hetzelfde gezin de beurs aanvraagt.
Een kandidaat die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de wetenschap of nieuwe technologieën en over het potentieel beschikt om te innoveren en technologische vooruitgang te boeken, kan ook een beurs aanvragen, die wordt toegekend als hij of zij blijk geeft van bijzondere expertise in moderne technologiesectoren zoals big data, digitale transformatie, kunstmatige intelligentie of programmeren.