MBA – Personeelsbeheer

Basisgegevens

The MBA in Human Resource Management is a postgraduate programme aimed at imparting the knowledge and skills needed to manage people in an organisation.

The program aims to educate students in the field of human resources who are competent to manage the imperative role of human resources in public and private companies, organizations and enterprises. In this program, students learn to plan, organize and manage different things through various activities, projects and case studies. In addition, they also study organizational psychology and workplace learning.

Students are introduced to human resource management, HR processes and activities of an organization, and trends in organizational HR management. The program introduces students to information about the problems of human resource management in an organization, its importance, methods, systems and includes all the important subjects of personnel management separately.

In addition to acquiring theoretical knowledge, the program helps students to develop good communication skills which further help them to maintain good human relations in the workplace. The concepts that students learn during this program make them ideal candidates for a career in human resource management.

Programma structuur

Human resource management is a central function of any organisation. Generally, 50 percent or more of an organization’s operating budget is used to pay the salaries of the people who work there. The general objective of the curriculum is therefore to introduce students to the basic principles and techniques of human resource management. The individual courses are based on a practical perspective that combines the contribution of behavioural sciences with the technical aspects of implementing the human resource function in the “real world”.

Thus, a basic understanding of human resource management is essential whether the student works in government, financial services, a hospital, a high-tech industry, a retail store, an educational institution, or any other type of organization. The main objective of this program is to demonstrate that human resource management is more than just receiving job applications and maintaining records; it is a central and strategic organizational activity that is increasingly complex and important.

These broad aims can be more accurately defined by examining the specific objectives of the programme of study. Thus, upon completion, the student will be able to appreciate the importance of human resource management as a field of study and as a central managerial function; understand the implications of behavioral science, government regulations, and court decisions for human resource management; be familiar with the elements of the personnel function (e.g., recruitment, selection, training and development, etc.) and know the key concepts and terminology of each element; and apply the principles and techniques of human resource management learned in this course to the discussion of major personnel issues and the solution of typical case problems.

Studiemodules

Relaties in de organisatie

 • Zakelijke communicatie

 • Arbeidsverhoudingen en arbeidsrecht

 • Organisatiecultuur

 • Informatiesystemen voor managers

Zorg voor medewerkers

 • Personeelsplanning, werving en selectie

 • Bezoldiging en voordelen

 • Ontwikkeling van medewerkers en talentmanagement

Beheer en controle

 • HR-management

 • De prestaties van mensen en organisaties beheren

 • Functieanalyse

Studie informatie:

 • 12 - 18 maanden
 • English
 • On-line
 • € 7000
 • 60 ECTS

Bibliotheek

Studenten hebben toegang tot een online bibliotheek met meer dan 10.000 vakpublicaties, boeken en vaktijdschriften.
1 +
Studenten
Afgestudeerd aan het MBA-programma van het EIFM.
1 %
Alumni
Zou het MBA-programma bij EIFM aanbevelen.
1 +
Salaris
is het gemiddelde salaris van een afgestudeerde MBA bij het EIFM.

Waarom studeren aan het EIFM

Wij willen uw gids zijn op een van de belangrijkste reizen die u in uw leven zult maken. Een reis naar je persoonlijke groei, carrièreverbetering en de vervulling van je doelen. Tijdens deze reis zullen we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat u uw volledige potentieel bereikt en het meeste uit uw studie aan ons instituut haalt.

Algemeen overzicht

Ons doel is levenslang leren. Wij zijn er om onze studenten te ontwikkelen en hen te voorzien van actuele informatie, vaardigheden en kennis om hen te helpen hun doelen en ambities in hun persoonlijke en loopbaanleven te verwezenlijken.

Ontwikkeling van de ondernemingsgeest

Al onze studieprogramma's zijn zo opgezet dat de nadruk ligt op individualisering, de ontwikkeling van persoonlijke verantwoordelijkheid en ondernemersgeest - sleutelkwaliteiten die u een unieke ervaring zullen geven die een leven lang zal duren.

Doeltreffend onderwijs

Het doel van ons onderwijs is afgestudeerden voor te bereiden op de aanpak van hedendaagse economische, ecologische en sociale uitdagingen die van invloed zijn op de samenleving als geheel. Daarom voorzien wij onze studenten van innovatieve en relevante kennis en knowhow die hun talenten zullen ontwikkelen en hen naar een hoger niveau zullen tillen.

Wereldwijd bereik

Wij richten ons niet alleen op het nationale, maar vooral ook op het internationale niveau van het geboden onderwijs.  Studenten moeten worden blootgesteld aan verschillende manieren van denken en handelen, openstaan voor voortdurend leren en vertrouwd zijn met wereldwijde zakelijke trends.

Persoonlijke ontwikkeling

Onze onderwijsinstelling streeft naar de ontwikkeling en ondersteuning van wereldwijd georiënteerde individuen die leiders willen worden in de wereld van het bedrijfsleven en innovatie. Al onze studieprogramma's zijn volledig flexibel en zijn gericht op studenten, hun theoretische kennis en de daaropvolgende praktijk.

Kritisch denken

Voldoende kennis en de kritische evaluatie daarvan is de weg naar vrijheid. Daarom brengen wij onze studenten de kritische denkvaardigheden en creativiteit bij die hen niet alleen zullen voorbereiden om te anticiperen op, maar vooral ook om de uitdagingen aan te gaan waarmee zij in de wereld van vandaag zullen worden geconfronteerd.

Collegegeld

Ben je klaar om de volgende stap te zetten?

Als je klaar bent om je carrière en persoonlijke leven een boost te geven en een opleiding wilt volgen met een innovatieve en praktische aanpak, aarzel dan niet!

Collegegeld van het programma:
€ 7000

Het collegegeld voor het MBA-programma bedraagt € 7000. De betaling kan in één keer of in maximaal 5 renteloze termijnen. Een eerste termijn van € 1500 is altijd vereist voor de aanvang van je studie.
Het collegegeld is inclusief studiemateriaal en toegang tot alle seminars of online lezingen die door het European Institute of Finance & Management worden georganiseerd.

5% korting
Indien de student besluit het collegegeld in één keer te betalen vóór de aanvang van zijn/haar studie, wordt een extra korting van 5% op het collegegeld toegepast.

Toelatingsprocedure

Er zijn geen toetsen, examens of interviews als onderdeel van de toelatingsprocedure. Het enige wat je moet doen is voldoen aan de studie-eisen, die voor het MBA-programma als volgt zijn

 • Voltooiing van ten minste een Bachelor’s degree,
 • Een CV met voldoende informatie over uw opleiding, vrijwilligerservaring, werkervaring, of buitenschoolse activiteiten,
 • Motivatiebrief – Als de toelatingscommissie twijfelt of ze je toelaten tot de studie, kan ze een motivatiebrief nodig hebben waarin je professionele doelen, sterke punten, focus, enz. tot uiting komen.
  Als u geïnteresseerd bent in een studie, volg dan de onderstaande stappen en begin uw reis om aan het EIFM te studeren.

Getuigenissen

Carrière

Onze afdeling Carrière Services staat klaar om studenten de beste mogelijkheden te bieden om hun persoonlijkheid, vaardigheden en capaciteiten te ontwikkelen om de beste carrière te bereiken. Indien geïnteresseerd, kan elke student tijdens of na het afstuderen contact opnemen met onze afdeling.

Onze collega’s zijn niet alleen betrokken bij verschillende activiteiten die ons studie-instituut verbinden met grote nationale en multinationale bedrijven, maar bouwen ook partnerschappen op met grote bedrijven of organisaties, zodat we vervolgens diverse carrièremogelijkheden aan onze studenten kunnen bieden.

Het personeel van Career Services biedt studenten een scala aan gepersonaliseerde informatie, zoals een lijst van topwerkgevers, trends en processen bij het werven van talent, statistieken over gemiddelde salarissen en lonen, of andere tot nadenken stemmende informatie om afgestudeerden te helpen het juiste carrièrepad te kiezen.

Programma onderwerpen

Zakelijke communicatie

Deze cursus is een kans om alle opgedane kennis in praktijk te brengen en om te bevestigen dat het onderhandelingsproces dynamisch is en altijd kan worden verbeterd. Je leert de belangrijkste onderhandelingsvaardigheden en -stijlen toe te passen om effectieve onderhandelingen te voeren en bevredigende overeenkomsten te bereiken, leert communicatietechnieken die de relaties verbeteren en samenwerking tussen partijen aanmoedigen, en ontwikkelt kritische denkvaardigheden om emoties te beheersen en conflicten constructief op te lossen.

Personeelsbeheer

Deze cursus behandelt niet alleen theorieën, maar stelt studenten ook in staat om aanwervingsprocedures te oefenen. Het richt zich met name op administratieve dienstverlening, personeelsadministratie en prestatiemanagement, en in het bijzonder het inhuurproces. De cursus helpt studenten bij het bestuderen en verwerven van de kennis en principes die nodig zijn voor het beheer van de human resources van een bedrijf. Het hoofddoel van Human Resource Management is om belangrijke en adequate middelen voor het bedrijf te bieden, daarom omvat het een combinatie van verschillende onderwerpen, waaronder zakelijke omgeving, communicatieve vaardigheden en management accounting.

Managen van mensen en prestaties in de organisatie

Deze cursus richt zich op algemene managers die leiding geven aan mensen - van wie sommigen formeel leiding geven, zoals uw ondergeschikten, en anderen informeel, zoals uw collega's en bazen. De kern van de cursus is een karakterisering en bespreking van de dagelijkse functies en rollen die managers vervullen, zoals betekenis geven, betekenis geven, beslissingen nemen, leiden, motiveren, plannen, organiseren, mentorschap, monitoring en beïnvloeden. Elke sectie van deze cursus behandelt een onderwerp dat bijdraagt aan een betere beheersing van deze managementrollen, zodat u een betere manager van uzelf, anderen, teams en organisaties kunt worden. De cursus is daarom bedoeld om u kennis te laten maken met enkele van de belangrijkste ideeën, problemen en debatten over management en het managen van anderen in een organisatie.

Informatiesystemen voor managers

Deze cursus laat studenten kennismaken met het concept van computerinformatiesystemen in een organisatie. Studenten onderzoeken de impact van informatietechnologie op de besluitvorming in een organisatie en de ethische problemen waarmee managers worden geconfronteerd. De fundamenten van informatietechnologie (netwerken en communicatie; databasebeheersystemen, datawarehousing, systeemontwikkeling) evenals beveiliging, controlekaders en auditing van computersystemen zullen worden besproken. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer: informatiesystemen, organisatie en strategie, sociale, ethische en juridische kwesties, infrastructuur van informatiesystemen, het in kaart brengen van bedrijfsprocessen en databaseontwerp, e-commerce, systeembeveiliging, systeemontwikkeling en opkomende problemen.

Arbeidsverhoudingen en arbeidsrecht

Het doel van deze cursus is om studenten kennis te laten maken met het belang van het arbeidsrecht en hen kennis te laten maken met verschillende concepten van organisatiestructuren. Het stelt studenten in staat de relatie tussen werkgever, werknemer en vakbond te begrijpen en stelt hen ook in staat te begrijpen hoe een arbeidsrechtbank zijn taken uitvoert bij geschillen tussen vakbond, werkgever en werknemer. De belangrijkste onderwerpen die aan bod komen zijn: inleiding tot arbeidsrecht, gezondheid en veiligheid op het werk, recht met betrekking tot de vergoeding van werknemers, recht met betrekking tot opleiding van werknemers, recht met betrekking tot letsel en voordelen op het werk, opkomende problemen en trends, arbeidsovereenkomsten, recht met betrekking tot commerciële geschillen en veiligheidsproblemen.

Personeelsplanning, werving en selectie

In deze cursus verkennen studenten de principes en praktijken voor het plannen, aantrekken, inzetten en behouden van een personeelsbestand van voldoende omvang en kwaliteit om een organisatie in staat te stellen haar strategische doelen te bereiken. Onderwerpen zijn onder meer het strategische belang van personeel, de personeelsomgeving, personeelsplanning, functieanalyse en -creatie, werving, screening van sollicitanten, testen van medewerkers, sollicitatiegesprekken, referenties, besluitvorming, arbeidscontracten, evaluatiemethoden voor werving en inzet en behoud.

Organisatorische cultuur

Deze cursus onderzoekt de ontwikkeling, aard, classificatie en kenmerken van organisatiecultuur. De nadruk wordt gelegd op het onderzoeken van gedrag en de relatie met de organisatiecultuur. De interactie tussen individuen, groepen, organisaties en de omgeving wordt onderzocht. Speciale aandacht wordt besteed aan theorieën, modellen en methoden om cultuur af te stemmen op de visie en missie van de organisatie.

Beloning en voordelen

Deze cursus onderzoekt de fundamentele bouwstenen van een effectieve administratie van vergoedingen en voordelen en kijkt vervolgens naar de strategische dimensie - hoe het hele proces echte 'value for money' kan opleveren en een organisatie kan helpen haar strategische doelstellingen te bereiken. In alle organisaties is het van belang dat de belonings- en uitkeringsadministratie en het beheer van de hoogst mogelijke kwaliteit is. De belangrijkste thema's van de cursus zijn: een analyse van de huidige strategische uitdagingen waarmee organisaties vandaag de dag worden geconfronteerd, de strategische impact van beloning en motivatie, hoe organisaties participatie en betrokkenheid kunnen stimuleren, organisatiedoelen en winstgevendheid kunnen bereiken, en hoe beloningen kunnen worden ontworpen om met veranderingen om te gaan. in de sociale en organisatorische context.

Ontwikkeling van medewerkers en talentmanagement

Ontwikkeling van medewerkers is een belangrijk onderdeel van het moderne concept van human resource management, gebaseerd op de ontwikkeling van het potentieel en de competenties van medewerkers om concurrentievoordeel te behalen. Het doel van deze cursus is het evalueren van de aanpak van organisaties ten aanzien van opleiding en ontwikkeling van medewerkers en de mate van implementatie van talentmanagement. Een subdoelstelling is om de relaties tussen geselecteerde kwalitatieve variabelen te onderzoeken.

Functieanalyse

Door de studie van deze cursus leren studenten de primaire processen van functieanalyse, waaronder het identificeren, vastleggen, opslaan en analyseren van informatie over de taken, methoden, verantwoordelijkheden en relaties van een baan. De cursus behandelt ook het verzamelen van informatie over functies in een organisatie, hun beschrijving en de specificatie van functie-eisen voor elke functie. Door de cursus te voltooien, kan de student functieanalyse op het juiste moment gebruiken, d.w.z. op het moment van organisatorische veranderingen of veranderingen in de reikwijdte van een bedrijf, bedrijf of organisatie.