MBA – Marketing en E-commerce

Basisgegevens

Het bedrijfsklimaat van vandaag is voortdurend in ontwikkeling. Globalisering, nieuwe informatietechnologieën en nieuwe distributiekanalen veranderen de manier waarop we naar marketing kijken en hoe we verkopen. Om in een mondiale omgeving te kunnen concurreren, moeten wij toegang krijgen tot nieuwe markten, het hoofd bieden aan nieuwe concurrenten en, wat het belangrijkst is, verkoop- en marketingbeheer vanuit een innovatiever perspectief benaderen.

Consumenten worden veeleisender en hebben toegang tot informatie om hen te helpen beslissingen te nemen. Om aan hun eisen tegemoet te komen, hebben bedrijven goed voorbereide professionals nodig met een up-to-date marketingopleiding, het vermogen om in te spelen op een steeds veranderende markt en het vermogen om nieuwe technologieën ten volle te benutten.

Marketing is daarom ongetwijfeld het fundament van een goed functionerend bedrijf. Het is een organisatorische filosofie en een reeks leidende beginselen voor de interactie met klanten, concurrenten, medewerkers en de omgeving. Marketing omvat het plannen en uitvoeren van de conceptie, prijsstelling, promotie en distributie van ideeën, goederen en diensten. Het begint met het identificeren en meten van de behoeften en wensen van de consument, het beoordelen van de concurrerende omgeving, het selecteren van de meest geschikte doelgroepen, en het ontwikkelen van een marketingstrategie en -programma om aanbiedingen te implementeren die beter dan de concurrenten aan de behoeften van de consument zullen voldoen.

Programma structuur

In ons MBA in Marketing-programma volg je belangrijke cursussen, variërend van organisatorisch leiderschap tot marketingstrategieën, en verken je koopgewoonten, trends en consumentengedrag. De belangrijkste doelstellingen van deze opleiding zijn om afgestudeerden beter in staat te stellen marktkansen te beoordelen door klanten, concurrenten, partners, context en de sterke en zwakke punten van het bedrijf te analyseren; effectieve marketingstrategieën te ontwikkelen om organisatiedoelen te bereiken; een strategie-implementatieprogramma te ontwerpen om de kans op succes te maximaliseren; en uw aanbevelingen vanuit zowel kwantitatieve als kwalitatieve perspectieven te communiceren en te verdedigen.

Het studieprogramma is ontworpen om te dienen als een inleiding tot de theorie en praktijk van marketing. U verkent de theorie en toepassing van marketingconcepten door een combinatie van cases, discussies en lezingen, waarbij u materiaal put uit verschillende bronnen en settings, waaronder diensten, consumentenproducten en zakelijke producten. U wordt uitgedaagd om marketingtrends te leren kennen en op de hoogte te blijven, zodat u ze kunt toepassen in uw huidige of toekomstige marketingcarrière.

Studiemodules

Wereldwijde marketing van de 21e eeuw

 • Wereldwijd marketingbeheer

 • Marketingstrategie

 • Marketingcommunicatie

 • Marketingmanagement

Merkmanagement

 • Product- en merkmarketing

 • Branding

Sociale media marketing

 • Digitale marketing

 • Marketing op sociale media

Verkooppromotie

 • Consumentengedrag

 • Reclame en verkooppromotie

Studie informatie:

 • 12 - 18 maanden
 • English
 • On-line
 • € 7000
 • 60 ECTS

Bibliotheek

Studenten hebben toegang tot een online bibliotheek met meer dan 10.000 vakpublicaties, boeken en vaktijdschriften.
1 +
Studenten
Afgestudeerd aan het MBA-programma van het EIFM.
1 %
Alumni
Zou het MBA-programma bij EIFM aanbevelen.
1 +
Salaris
is het gemiddelde salaris van een afgestudeerde MBA bij het EIFM.

Waarom studeren aan het EIFM

Wij willen uw gids zijn op een van de belangrijkste reizen die u in uw leven zult maken. Een reis naar je persoonlijke groei, carrièreverbetering en de vervulling van je doelen. Tijdens deze reis zullen we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat u uw volledige potentieel bereikt en het meeste uit uw studie aan ons instituut haalt.

Algemeen overzicht

Ons doel is levenslang leren. Wij zijn er om onze studenten te ontwikkelen en hen te voorzien van actuele informatie, vaardigheden en kennis om hen te helpen hun doelen en ambities in hun persoonlijke en loopbaanleven te verwezenlijken.

Ontwikkeling van de ondernemingsgeest

Al onze studieprogramma's zijn zo opgezet dat de nadruk ligt op individualisering, de ontwikkeling van persoonlijke verantwoordelijkheid en ondernemersgeest - sleutelkwaliteiten die u een unieke ervaring zullen geven die een leven lang zal duren.

Doeltreffend onderwijs

Het doel van ons onderwijs is afgestudeerden voor te bereiden op de aanpak van hedendaagse economische, ecologische en sociale uitdagingen die van invloed zijn op de samenleving als geheel. Daarom voorzien wij onze studenten van innovatieve en relevante kennis en knowhow die hun talenten zullen ontwikkelen en hen naar een hoger niveau zullen tillen.

Wereldwijd bereik

Wij richten ons niet alleen op het nationale, maar vooral ook op het internationale niveau van het geboden onderwijs.  Studenten moeten worden blootgesteld aan verschillende manieren van denken en handelen, openstaan voor voortdurend leren en vertrouwd zijn met wereldwijde zakelijke trends.

Persoonlijke ontwikkeling

Onze onderwijsinstelling streeft naar de ontwikkeling en ondersteuning van wereldwijd georiënteerde individuen die leiders willen worden in de wereld van het bedrijfsleven en innovatie. Al onze studieprogramma's zijn volledig flexibel en zijn gericht op studenten, hun theoretische kennis en de daaropvolgende praktijk.

Kritisch denken

Voldoende kennis en de kritische evaluatie daarvan is de weg naar vrijheid. Daarom brengen wij onze studenten de kritische denkvaardigheden en creativiteit bij die hen niet alleen zullen voorbereiden om te anticiperen op, maar vooral ook om de uitdagingen aan te gaan waarmee zij in de wereld van vandaag zullen worden geconfronteerd.

Collegegeld

Ben je klaar om de volgende stap te zetten?

Als je klaar bent om je carrière en persoonlijke leven een boost te geven en een opleiding wilt volgen met een innovatieve en praktische aanpak, aarzel dan niet!

Collegegeld van het programma:
€ 7000

Het collegegeld voor het MBA-programma bedraagt € 7000. De betaling kan in één keer of in maximaal 5 renteloze termijnen. Een eerste termijn van € 1500 is altijd vereist voor de aanvang van je studie.
Het collegegeld is inclusief studiemateriaal en toegang tot alle seminars of online lezingen die door het European Institute of Finance & Management worden georganiseerd.

5% korting
Indien de student besluit het collegegeld in één keer te betalen vóór de aanvang van zijn/haar studie, wordt een extra korting van 5% op het collegegeld toegepast.

Toelatingsprocedure

Er zijn geen toetsen, examens of interviews als onderdeel van de toelatingsprocedure. Het enige wat je moet doen is voldoen aan de studie-eisen, die voor het MBA-programma als volgt zijn

 • Voltooiing van ten minste een Bachelor’s degree,
 • Een CV met voldoende informatie over uw opleiding, vrijwilligerservaring, werkervaring, of buitenschoolse activiteiten,
 • Motivatiebrief – Als de toelatingscommissie twijfelt of ze je toelaten tot de studie, kan ze een motivatiebrief nodig hebben waarin je professionele doelen, sterke punten, focus, enz. tot uiting komen.
  Als u geïnteresseerd bent in een studie, volg dan de onderstaande stappen en begin uw reis om aan het EIFM te studeren.

Getuigenissen

Carrière

Onze afdeling Carrière Services staat klaar om studenten de beste mogelijkheden te bieden om hun persoonlijkheid, vaardigheden en capaciteiten te ontwikkelen om de beste carrière te bereiken. Indien geïnteresseerd, kan elke student tijdens of na het afstuderen contact opnemen met onze afdeling.

Onze collega’s zijn niet alleen betrokken bij verschillende activiteiten die ons studie-instituut verbinden met grote nationale en multinationale bedrijven, maar bouwen ook partnerschappen op met grote bedrijven of organisaties, zodat we vervolgens diverse carrièremogelijkheden aan onze studenten kunnen bieden.

Het personeel van Career Services biedt studenten een scala aan gepersonaliseerde informatie, zoals een lijst van topwerkgevers, trends en processen bij het werven van talent, statistieken over gemiddelde salarissen en lonen, of andere tot nadenken stemmende informatie om afgestudeerden te helpen het juiste carrièrepad te kiezen.

Programma onderwerpen

Marketing Management

Marketingmanagement is een onderwerp dat zich bezighoudt met verschillende concepten van marketingstrategieën, procedures en nieuwe technieken die veranderen afhankelijk van de eisen en behoeften van consumenten. De cursus helpt studenten vertrouwd te raken met het marketingproces, dat planning, prijsstelling en promotie van goederen en diensten in de doelmarkt omvat en richt zich op activiteiten zoals promotietechnieken, kostenreductiemechanismen, evenals het creëren en behouden van klanten door zorgvuldige analyse en prognoses op de markt.

Wereldwijd marketingbeheer

Deze cursus onderzoekt de kansen en uitdagingen die samenhangen met wereldwijde marketing. Er wordt gekeken naar de invloed van culturele, economische, politieke en technologische omgevingen in verschillende landen op marketing. De relatie tussen wereldwijde marketing en wereldwijde bedrijfsstrategie zal worden besproken. Methoden voor het analyseren van klanten en concurrenten op wereldwijde schaal zullen worden besproken. Strategieën en tactieken voor de ontwikkeling van elk van de vier P's op internationaal en mondiaal niveau zullen worden onderzocht, met inbegrip van de ontwikkeling van product-, service- en merkbeleid, reclame-, promotie- en communicatieplannen, distributiekanalen en prijsbeleid in een mondiale context. Benaderingen voor besluitvorming over de mate van globalisering en lokalisatie van marketing zullen worden onderzocht. We zullen ook kijken naar de belangrijkste aspecten van marketing, zowel wereldwijd als in elk van de belangrijkste regio's van de wereld.

Marketing communicatie

Marketingcommunicatie is een belangrijk aspect van de algemene marketingmissie van een bedrijf en een belangrijke factor bij het bepalen van het succes op de markt. Het doel van marketingcommunicatie is om betekenis over te brengen aan de doelgroep en een sterk merk op te bouwen. Deze cursus biedt studenten de mogelijkheid om verschillende communicatie- en promotionele beslissingen te analyseren, ontwerpen en evalueren. Specifieke onderwerpen zijn onder meer elementaire marketingcommunicatiebeslissingen, creatieve briefing, schrijven van berichten/kopieën, communicatiestrategieën en mediastrategieën. Om deze problemen te onderzoeken, biedt deze cursus relevante en actuele theorieën, concepten, technieken en modellen in marketingcommunicatie en promotie.

Marketingstrategie

Het belangrijkste doel van de cursus is u de vaardigheden en kennis bij te brengen die u nodig hebt om het marketinggebied te begrijpen en ermee om te gaan. De nadruk wordt gelegd op de onderwerpen marketingomgeving, consumentengedrag, marktsegmentatie, targeting, positionering, product, service, prijs, plaats, promotie, reclame en strategische marketing geïntegreerd met de onderwerpen ethiek en sociale verantwoordelijkheid met betrekking tot marketing. Dit alles wordt geïntegreerd met digitale marketingconcepten, waardoor een focus op het continue proces van verandering en vernieuwing van marketing mogelijk is. Een van de doelen is hoe je jezelf kunt promoten, te beginnen met goede presentatievaardigheden en een dieper begrip van hoe je op de juiste manier met emoties kunt omgaan in verschillende situaties.

Product- en merkmarketing

Het doel van de cursus is om u te concentreren op de belangrijkste onderwerpen op het gebied van merk- en productbeheer die huidige en toekomstige marketingmanagers zullen helpen bij hun strategische besluitvorming. Onderwerpen zijn geselecteerd op basis van de verantwoordelijkheden van marketingmanagers, de nieuwste trends in de branche en academisch onderzoek. Het onderzoek maakt gebruik van bestaande modellen voor communicatie en consumentengedrag om veel van de problemen te onderzoeken waarmee de moderne merkmanager wordt geconfronteerd. Belangrijke onderwerpen zijn onder meer: merkevaluatie, merken en hun relaties met consumenten, hoe merkwaarde op te bouwen en de tools die nodig zijn om overwaarde in de loop van de tijd te beheren.

Branding

Het doel van de cursus is om studenten kennis en vaardigheden bij te brengen die hen in staat stellen merkbeheer en branding te begrijpen en te analyseren vanuit het perspectief van bedrijven en consumenten. Dit doel zal worden bereikt door een zorgvuldige analyse van de belangrijkste concepten met betrekking tot dit onderwerp: bedrijfsperspectief; merkontwikkeling en merkarchitectuur; definitie en rol van marketingmix; integratie van marketingcommunicatie en merkbeheer; merkperceptie van de consument; enz.

Consumentengedrag

Deze cursus richt zich op het begrijpen en voorspellen van consumentengedrag door theorieën uit de psychologie, sociologie, antropologie en economie te integreren. De nadruk zal worden gelegd op hoe gedrag wordt gevormd door interne en externe invloeden. De besluitvorming van consumenten is vaak complex en verre van rationeel. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer het belang van consumentengedrag en onderzoek; interne invloeden zoals motivatie en inzet, persoonlijkheid, zelfbeeld, levensstijl, perceptie, leren, houdingsvorming en verandering, en communicatie; externe invloeden zoals cultuur, subcultuur, sociale klasse, referentiegroepen en familie, en de verspreiding van innovatie; en de besluitvorming van de consument.

Reclame en verkooppromotie

De cursus behandelt elementen van reclame en verkooppromotie in de zakelijke omgeving. Onderwerpen zijn onder meer reclameboodschappen en verkooppromotie, mediaselectie, het gebruik van reclame en verkooppromotie als marketinginstrument en manieren om de effectiviteit te testen. Na het voltooien ervan moeten studenten in staat zijn om via hun toepassing aan te tonen dat ze de concepten begrijpen en het gebruik van reclame en verkooppromotie als marketingtool kunnen uitleggen, reclame- en promotionele oproepen kunnen beschrijven, de juiste mediaselectie kunnen uitleggen en manieren kunnen bespreken om te testen de effectiviteit van reclame en verkoopbevordering.

Sociale media marketing

Het belang van een strategische aanwezigheid op sociale media voor moderne bedrijven kan niet worden onderschat. Sociale media zijn geëvolueerd om te dienen als de lijm die de digitale marketingstrategie en de algehele merkervaring voor consumenten verbindt en verbetert, van het creëren van een plek om rechtstreeks contact te maken met consumenten tot het verstrekken van inzicht in koopgedrag tot het verbeteren van SEO-ranglijsten. Deze cursus leert je werken met verschillende sociale-mediaplatforms en hun tools en technieken, en heeft tot doel je een ervaren social-mediamarketeer te maken met behulp van effectieve en bewezen methodologieën. Na succesvolle afronding bent u in staat om een marketingstrategie voor sociale media te formuleren die aan uw behoeften voldoet, effectieve marketingcampagnes voor sociale media uit te voeren, merkbekendheid te beïnvloeden door gebruik te maken van meerdere sociale-mediakanalen en relaties op te bouwen met en betrokkenheid bij uw doelgroep aan te moedigen.

Digitale reclame

Deze cursus is bedoeld als een introductie in de wereld van digitaal en online adverteren. Het omvat alle verschillende soorten digitale advertentieblokken, advertentiepartners, processen, aankopen en meer. Het is ideaal voor iedereen die geïnteresseerd is in online adverteren voor hun bedrijf, op zoek is naar een baan in de planning van digitale media, geïnteresseerd is in hoe grote merken besluiten om advertenties online te plaatsen, studenten die zich richten op marketing en adverteren, of degenen die in het algemeen geïnteresseerd zijn in hoe de advertenties die u ziet online worden gemaakt en geserveerd.