MBA – Strategisch management

Basisgegevens

Om in de toekomst succesvol te zijn, moeten managers de middelen en capaciteiten ontwikkelen die nodig zijn om op traditionele en opkomende concurrerende markten voordelen te behalen en te behouden. Hoe organisaties dit concurrentievoordeel proberen te ontwikkelen, is de essentie van hun strategie.

Studenten zullen de manieren onderzoeken waarop bedrijven hun concurrentiepositie opbouwen en behouden en winstgevendheid op lange termijn bereiken. De nadruk zal worden gelegd op het ontwikkelen van een geïntegreerde visie op de onderneming die functionele gebieden zoals operaties, marketing, boekhouding en financiën omvat.

Het doel van het programma is om studenten kennis te laten maken met het concept van strategisch management door middel van de analyse van praktijkgevallen en houdt rekening met de fundamentele richting en doelstellingen van de organisatie, de omgeving (sociale, politieke, technologische, economische en mondiale factoren), de industrie en de marktstructuur, en de sterke en zwakke punten van de organisatie. De nadruk wordt gelegd op de ontwikkeling en succesvolle implementatie van strategie in verschillende soorten bedrijven in verschillende industrieën.

Programma structuur

Het leerplan legt de nadruk op de waarde en het proces van strategisch management. Naast het leren van nieuw materiaal, wordt van studenten verwacht dat zij hun eerdere kennis integreren en toepassen op strategische besluitvorming in organisaties. Het Strategic Management-programma is ontworpen om de visie, missie van de organisatie te verkennen, de principes, technieken en modellen van organisatie- en omgevingsanalyse te onderzoeken, en de theorie en praktijk van strategieformulering en -implementatie te bespreken, zoals corporate governance en bedrijfsethiek om effectief strategisch leiderschap te ontwikkelen.

De cursus is specifiek ontworpen om studenten niet alleen kennis te laten maken met belangrijke strategische concepten, maar ook om studenten te helpen hun eerdere kennis te integreren en toe te passen op een verscheidenheid aan bedrijfssituaties. De cursus is bedoeld om de doelstellingen van het masterprogramma te ondersteunen met een solide basis in ethiek, globalisering en interdisciplinaire vraagstukken.

Studiemodules

Beheer en controle

 • Corporate governance

 • Bedrijfsfinanciën

 • Personeelsbeheer

Persoonlijke ontwikkeling

 • Ethiek bij het nemen van beslissingen

 • Innovatie en ontwikkeling van nieuwe producten

Strategisch denken

 • Strategisch management

 • Bedrijfsstrategie

 • Strategisch denken

 • Strategisch risicobeheer

 • Strategische marketing en marketingmanagement

Studie informatie:

 • 12 - 18 maanden
 • English
 • On-line
 • € 7000
 • 60 ECTS

Bibliotheek

Studenten hebben toegang tot een online bibliotheek met meer dan 10.000 vakpublicaties, boeken en vaktijdschriften.
1 +
Studenten
Afgestudeerd aan het MBA-programma van het EIFM.
1 %
Alumni
Zou het MBA-programma bij EIFM aanbevelen.
1 +
Salaris
is het gemiddelde salaris van een afgestudeerde MBA bij het EIFM.

Waarom studeren aan het EIFM

Wij willen uw gids zijn op een van de belangrijkste reizen die u in uw leven zult maken. Een reis naar je persoonlijke groei, carrièreverbetering en de vervulling van je doelen. Tijdens deze reis zullen we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat u uw volledige potentieel bereikt en het meeste uit uw studie aan ons instituut haalt.

Algemeen overzicht

Ons doel is levenslang leren. Wij zijn er om onze studenten te ontwikkelen en hen te voorzien van actuele informatie, vaardigheden en kennis om hen te helpen hun doelen en ambities in hun persoonlijke en loopbaanleven te verwezenlijken.

Ontwikkeling van de ondernemingsgeest

Al onze studieprogramma's zijn zo opgezet dat de nadruk ligt op individualisering, de ontwikkeling van persoonlijke verantwoordelijkheid en ondernemersgeest - sleutelkwaliteiten die u een unieke ervaring zullen geven die een leven lang zal duren.

Doeltreffend onderwijs

Het doel van ons onderwijs is afgestudeerden voor te bereiden op de aanpak van hedendaagse economische, ecologische en sociale uitdagingen die van invloed zijn op de samenleving als geheel. Daarom voorzien wij onze studenten van innovatieve en relevante kennis en knowhow die hun talenten zullen ontwikkelen en hen naar een hoger niveau zullen tillen.

Wereldwijd bereik

Wij richten ons niet alleen op het nationale, maar vooral ook op het internationale niveau van het geboden onderwijs.  Studenten moeten worden blootgesteld aan verschillende manieren van denken en handelen, openstaan voor voortdurend leren en vertrouwd zijn met wereldwijde zakelijke trends.

Persoonlijke ontwikkeling

Onze onderwijsinstelling streeft naar de ontwikkeling en ondersteuning van wereldwijd georiënteerde individuen die leiders willen worden in de wereld van het bedrijfsleven en innovatie. Al onze studieprogramma's zijn volledig flexibel en zijn gericht op studenten, hun theoretische kennis en de daaropvolgende praktijk.

Kritisch denken

Voldoende kennis en de kritische evaluatie daarvan is de weg naar vrijheid. Daarom brengen wij onze studenten de kritische denkvaardigheden en creativiteit bij die hen niet alleen zullen voorbereiden om te anticiperen op, maar vooral ook om de uitdagingen aan te gaan waarmee zij in de wereld van vandaag zullen worden geconfronteerd.

Collegegeld

Ben je klaar om de volgende stap te zetten?

Als je klaar bent om je carrière en persoonlijke leven een boost te geven en een opleiding wilt volgen met een innovatieve en praktische aanpak, aarzel dan niet!

Collegegeld van het programma:
€ 7000

Het collegegeld voor het MBA-programma bedraagt € 7000. De betaling kan in één keer of in maximaal 5 renteloze termijnen. Een eerste termijn van € 1500 is altijd vereist voor de aanvang van je studie.
Het collegegeld is inclusief studiemateriaal en toegang tot alle seminars of online lezingen die door het European Institute of Finance & Management worden georganiseerd.

5% korting
Indien de student besluit het collegegeld in één keer te betalen vóór de aanvang van zijn/haar studie, wordt een extra korting van 5% op het collegegeld toegepast.

Toelatingsprocedure

Er zijn geen toetsen, examens of interviews als onderdeel van de toelatingsprocedure. Het enige wat je moet doen is voldoen aan de studie-eisen, die voor het MBA-programma als volgt zijn

 • Voltooiing van ten minste een Bachelor’s degree,
 • Een CV met voldoende informatie over uw opleiding, vrijwilligerservaring, werkervaring, of buitenschoolse activiteiten,
 • Motivatiebrief – Als de toelatingscommissie twijfelt of ze je toelaten tot de studie, kan ze een motivatiebrief nodig hebben waarin je professionele doelen, sterke punten, focus, enz. tot uiting komen.
  Als u geïnteresseerd bent in een studie, volg dan de onderstaande stappen en begin uw reis om aan het EIFM te studeren.

Getuigenissen

Carrière

Onze afdeling Carrière Services staat klaar om studenten de beste mogelijkheden te bieden om hun persoonlijkheid, vaardigheden en capaciteiten te ontwikkelen om de beste carrière te bereiken. Indien geïnteresseerd, kan elke student tijdens of na het afstuderen contact opnemen met onze afdeling.

Onze collega’s zijn niet alleen betrokken bij verschillende activiteiten die ons studie-instituut verbinden met grote nationale en multinationale bedrijven, maar bouwen ook partnerschappen op met grote bedrijven of organisaties, zodat we vervolgens diverse carrièremogelijkheden aan onze studenten kunnen bieden.

Het personeel van Career Services biedt studenten een scala aan gepersonaliseerde informatie, zoals een lijst van topwerkgevers, trends en processen bij het werven van talent, statistieken over gemiddelde salarissen en lonen, of andere tot nadenken stemmende informatie om afgestudeerden te helpen het juiste carrièrepad te kiezen.

Programma onderwerpen

Beheer en ondernemingsbestuur

Deze cursus behandelt de basisprincipes van managementtheorie en -praktijk en de basisprincipes en praktijken van bedrijven en organisaties in een lokale en internationale context. Je zult uitgebreide kennis en ervaring opdoen in het ontwerpen en implementeren van strategie op verschillende niveaus van de bedrijfsorganisatie en andere soorten organisaties zoals publieke, non-profit en coöperatieve organisaties. Gespecialiseerde opties bieden inzicht in de complexe en veranderende relaties tussen bedrijven, hun belanghebbenden en de samenlevingen waarin ze opereren.

Strategisch management

De cursus Strategisch management laat studenten kennismaken met de belangrijkste concepten, hulpmiddelen en principes van strategieformulering en concurrentieanalyse. Het onderzoekt bestuurlijke beslissingen en acties die van invloed zijn op de prestaties en het voortbestaan van ondernemingen. Het richt zich op de informatie, analyse, organisatorische processen en vaardigheden, en zakelijk inzicht die managers moeten gebruiken om strategieën te ontwerpen, hun bedrijf te positioneren, bedrijfsgrenzen te definiëren en de winst op lange termijn te maximaliseren in omstandigheden van onzekerheid en concurrentie.
De cursus brengt alle ideeën, concepten en theorieën uit andere vakken, zoals boekhouding, economie, financiën, marketing, organisatiegedrag en statistiek samen en ontwikkelt deze.

Ethiek bij besluitvorming

Ethische besluitvorming verwijst naar het proces van evalueren en kiezen tussen alternatieven op een manier die in overeenstemming is met ethische principes. Bij ethische besluitvorming is het noodzakelijk om onethische opties waar te nemen en te elimineren en het beste ethische alternatief te selecteren. In deze cursus presenteren we enkele belangrijke principes en trajecten die helpen bij het nemen van ethische beslissingen. Dit zijn een reeks fundamentele vragen die we moeten stellen wanneer we worden geconfronteerd met ethische dilemma's. Dit zijn vaak complexe situaties zonder duidelijke oplossing en geen goed of fout antwoord. Deze besluitvormingsprocessen zullen ons echter enorm helpen om weloverwogen beslissingen te nemen die latere acties kunnen rechtvaardigen.

Bedrijfsfinanciën

Deze cursus beschrijft de theorie en praktijk van corporate finance. Het is bedoeld om een conceptuele basis te bieden en een kader te scheppen voor bedrijfsinvesteringen en financieringsbeslissingen. De inhoud zal zeer nuttig zijn voor aspirant-investeringsanalisten, financiële managers, corporate finance-professionals en toekomstige CFO's. De cursus gaat over het begrijpen van de belangrijkste financiële beslissingen waarmee bedrijfsmanagers worden geconfronteerd en wat professionals op het gebied van bedrijfsfinanciering doen en waarom. We zullen theorie met praktijk combineren om uiteindelijk te begrijpen wat professionals op het gebied van bedrijfsfinanciering zouden moeten doen om de bedrijfswaarde en het aandeelhoudersvermogen te vergroten. Belangrijke onderwerpen zijn onder meer de tijdswaarde van geld en rentetarieven, project- en bedrijfswaardering, projectanalyse, kapitaalbudgettering, beslissingen over kapitaalstructuur, risico-rendementrelaties, financiële analyse, enz.

Bedrijfsstrategie

De belangrijkste manier waarop bedrijfsstrategie uiteindelijk waarde creëert, is door het vermogen van portfoliobedrijven te vergroten om concurrentievoordeel te creëren en te behouden. De belangrijkste onderwerpen die u zult behandelen zijn diversificatie, verticale integratie, herstructurering, synergieën, alliantiestrategie en wereldwijde strategie. Daarom introduceren we een aantal tools die ons helpen deze onderwerpen te analyseren. Het belangrijkste doel van de cursus is om u kennis te laten maken met de belangrijkste beslissingen, instrumenten en concepten van bedrijfsstrategie. Aan het einde van de cursus moeten afgestudeerden kunnen begrijpen hoe multi-enterprise bedrijven waarde kunnen creëren, kansen kunnen identificeren om de bedrijfsstrategie te verbeteren, de belangrijkste voordelen en risico's van verschillende diversificatiestrategieën begrijpen en kunnen analyseren, de economische en organisatorische realiteiten achter de term "synergie", en in staat zijn om synergiemogelijkheden te identificeren en te analyseren.

Innovatie en ontwikkeling van nieuwe producten

De cursus is ontworpen om uitgebreide informatie te geven over innovatiemanagement en de ontwikkeling van nieuwe producten. De nadruk zal worden gelegd op zowel de theorie als de implementatie van innovatiemanagement. De structuur van de cursus ondersteunt studenten bij het verwerven van de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor innovatiemanagement en de ontwikkeling van nieuwe producten. Na succesvolle afronding zullen studenten in staat zijn om nieuwe productontwikkeling en innovatieconcepten kritisch te bespreken en analyseren, het vermogen aan te tonen om deel te nemen aan ondernemers- en innovatieprocessen bij de ontwikkeling van nieuwe producten, nieuwe bedrijfsmodellen en innovatieplannen te creëren, analyseren en kritisch te evalueren, en ontwikkelen vaardigheden in case study-analyse.

Strategisch denken

Deze cursus stelt u in staat de uitdagingen en kansen voor uw organisatie te identificeren en strategisch te overdenken. De toekomst is onzeker en vereist dat we diep nadenken om de weg te bepalen. Dit maakt het des te noodzakelijker om te plannen. Door krachtige analytische methoden te combineren met bewezen denktools, kunt u uw organisatie helpen beter om te gaan met de huidige wereld van volatiliteit, onzekerheid, complexiteit en ambiguïteit. Veel managers zeggen tegenwoordig dat ze weten dat het erg belangrijk is om de tijd te nemen om strategisch na te denken en te plannen. Maar uit onderzoek blijkt dat ze er te weinig tijd aan besteden. Deze cursus is bedoeld om managers te helpen bij het ontwikkelen van effectieve manieren om strategisch denken voor hun organisaties te realiseren.

Personeelszaken

Deze cursus behandelt niet alleen theorieën, maar stelt studenten ook in staat om aanwervingsprocedures te oefenen. Het richt zich met name op administratieve dienstverlening, personeelsadministratie en prestatiemanagement, en in het bijzonder het inhuurproces. De cursus helpt studenten bij het bestuderen en verwerven van de kennis en principes die nodig zijn voor het beheer van de human resources van een bedrijf. Het hoofddoel van Human Resource Management is om belangrijke en adequate middelen voor het bedrijf te bieden, daarom omvat het een combinatie van verschillende onderwerpen, waaronder zakelijke omgeving, communicatieve vaardigheden en management accounting.

Strategisch risicobeheer

Elk project brengt risico's met zich mee - waarvan sommige het project kunnen ruïneren en andere zelfs je carrière kunnen ruïneren. Als projectmanager moet u de risico's van uw project kunnen identificeren en beheersen. Het beheersen van risicobeheertechnieken is essentieel om een succesvolle projectmanager te worden. Deze cursus is bedoeld om u praktische benaderingen te leren voor het identificeren en beheren van risico's.

Strategische marketing en marketingmanagement

Strategisch marketingmanagement is een raamwerk voor marketingbesluitvorming en -planning in een mondiale omgeving: het verkennen van strategie-opties, het analyseren van kansen, het definiëren en implementeren van een strategie. De cursus onderzoekt de ontwikkeling en implementatie van een marketingstrategie door een kader te bieden voor het identificeren en evalueren van strategische opties en programma's. Belangrijke onderwerpen zijn onder meer prognoses en contextuele capaciteiten, levenscycli van productcategorieën en strategische implicaties, product-marktdefinities, relaties met distributiekanalen, klantrelaties, concurrentieanalyse, marketingstrategiemodellen, portfoliomodellen, strategische biedingsevaluatie, implementatiesystemen voor marketingstrategieën.