Master of Accounting

Basisgegevens

Een studieprogramma dat u voorbereidt op een succesvolle carrière in de professionele accountancy. Je doet niet alleen kennis op van alle subdisciplines waaruit dit brede vakgebied bestaat, maar verdiept je ook in specialistische gebieden zoals fiscaliteit en business performance management.

Het MAcc-programma creëert een leeromgeving die studenten in staat stelt een breed scala aan vaardigheden op het gebied van professionele accounting te ontwikkelen en hen bij het afstuderen voor te bereiden op een professionele carrière in de dynamische wereld van vandaag.

Het programma is ontworpen om studenten uit te rusten met de nodige financiële en boekhoudkundige vaardigheden om te solliciteren naar professionele boekhoudkundige functies, niet alleen in de bedrijfswereld, maar ook bij de overheid of in openbare boekhoudkundige vormen. In de loop van dit programma zullen de studenten vertrouwd raken met de openbare boekhouding en de financiële en boekhoudkundige vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn om de interne zaken van een bedrijf te begrijpen.

Programma structuur

Het MAcc-programma bereidt je voor op een succesvolle start van je carrière of op een loopbaan in de private of publieke accountancy. Of je nu nieuw bent in de accountancy en net je carrière aan het plannen bent of al een jaar in het vak zit, het bestuderen van deze opleiding zal je kennis van accounting naar een hoger niveau tillen.

Het hele studieprogramma is gericht op het maximaliseren van uw interactie met andere studenten om u in staat te stellen een belangrijk netwerk van contacten op te bouwen, evenals het verbeteren van uw communicatieve vaardigheden, time management en soft skills in het algemeen. Ook wordt de nadruk gelegd op je analytische vaardigheden en je vermogen om in een team te werken.

Het verwerven van een gevarieerde set vaardigheden die je kunt combineren tot een gewaardeerde set vaardigheden zal je helpen een voorsprong te krijgen, op te vallen en te gedijen in een professionele omgeving. Afgestudeerden van dit programma zullen de kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn om geavanceerd analytisch werk te verrichten in boekhouding en bedrijfsfinanciering, internationale boekhoudnormen, auditing, financiële analyse of financiële planning.

Studiemodules

Boekhouding

 • Managementboekhouding

 • Loonboekhouding

 • Internationale boekhouding

 • Belastingsystemen en optimalisatie

Financiën

 • Bedrijfseconomie

 • Internationale financiën

 • Elektronisch bankieren en financiële instrumenten

 • Bedrijfsfinancieel beheer

Audit en controle

 • Controle

 • Beheersing

Studie informatie:

 • 12 - 18 maanden
 • English
 • On-line
 • € 7000
 • 60 ECTS

Bibliotheek

Studenten hebben toegang tot een online bibliotheek met meer dan 10.000 vakpublicaties, boeken en vaktijdschriften.
1 +
Studenten
Afgestudeerd aan het MAcc-programma van het EIFM.
1 %
Alumni
Zou het MAcc studieprogramma bij EIFM aanbevelen.
1 +
Salaris
Is het gemiddelde salaris van een MAcc-afgestudeerde die aan het EIFM studeert.

Waarom studeren aan het EIFM

Wij willen uw gids zijn op een van de belangrijkste reizen die u in uw leven zult maken. Een reis naar je persoonlijke groei, carrièreverbetering en de vervulling van je doelen. Tijdens deze reis zullen we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat u uw volledige potentieel bereikt en het meeste uit uw studie aan ons instituut haalt.

Algemeen overzicht

Ons doel is levenslang leren. Wij zijn er om onze studenten te ontwikkelen en hen te voorzien van actuele informatie, vaardigheden en kennis om hen te helpen hun doelen en ambities in hun persoonlijke en loopbaanleven te verwezenlijken.

Ontwikkeling van de ondernemingsgeest

Al onze studieprogramma's zijn zo opgezet dat de nadruk ligt op individualisering, de ontwikkeling van persoonlijke verantwoordelijkheid en ondernemersgeest - sleutelkwaliteiten die u een unieke ervaring zullen geven die een leven lang zal duren.

Doeltreffend onderwijs

Het doel van ons onderwijs is afgestudeerden voor te bereiden op de aanpak van hedendaagse economische, ecologische en sociale uitdagingen die van invloed zijn op de samenleving als geheel. Daarom voorzien wij onze studenten van innovatieve en relevante kennis en knowhow die hun talenten zullen ontwikkelen en hen naar een hoger niveau zullen tillen.

Wereldwijd bereik

Wij richten ons niet alleen op het nationale, maar vooral ook op het internationale niveau van het geboden onderwijs.  Studenten moeten worden blootgesteld aan verschillende manieren van denken en handelen, openstaan voor voortdurend leren en vertrouwd zijn met wereldwijde zakelijke trends.

Persoonlijke ontwikkeling

Onze onderwijsinstelling streeft naar de ontwikkeling en ondersteuning van wereldwijd georiënteerde individuen die leiders willen worden in de wereld van het bedrijfsleven en innovatie. Al onze studieprogramma's zijn volledig flexibel en zijn gericht op studenten, hun theoretische kennis en de daaropvolgende praktijk.

Kritisch denken

Voldoende kennis en de kritische evaluatie daarvan is de weg naar vrijheid. Daarom brengen wij onze studenten de kritische denkvaardigheden en creativiteit bij die hen niet alleen zullen voorbereiden om te anticiperen op, maar vooral ook om de uitdagingen aan te gaan waarmee zij in de wereld van vandaag zullen worden geconfronteerd.

Collegegeld

Ben je klaar om de volgende stap te zetten?

Als je klaar bent om je carrière en persoonlijke leven een boost te geven en een opleiding wilt volgen met een innovatieve en praktische aanpak, aarzel dan niet!

Collegegeld van het programma:
€ 7000

Het collegegeld voor het MAcc-programma bedraagt € 7000. De betaling kan in één keer of in maximaal 5 renteloze termijnen. Een eerste termijn van € 1500 is altijd vereist voor de aanvang van je studie.
Het collegegeld is inclusief studiemateriaal en toegang tot alle seminars of online lezingen die door het European Institute of Finance & Management worden georganiseerd.

5% korting
Indien de student besluit het collegegeld in één keer te betalen vóór de aanvang van zijn/haar studie, wordt een extra korting van 5% op het collegegeld toegepast.

Toelatingsprocedure

Er zijn geen toetsen, examens of interviews als onderdeel van de toelatingsprocedure. Het enige wat je moet doen is voldoen aan de studie-eisen, die voor het MAcc-programma als volgt zijn

 • Voltooiing van ten minste een Bachelor’s degree,
 • Een CV met voldoende informatie over uw opleiding, vrijwilligerservaring, werkervaring, of buitenschoolse activiteiten,
 • Motivatiebrief – Als de toelatingscommissie twijfelt of ze je toelaten tot de studie, kan ze een motivatiebrief nodig hebben waarin je professionele doelen, sterke punten, focus, enz. tot uiting komen.
  Als u geïnteresseerd bent in een studie, volg dan de onderstaande stappen en begin uw reis om aan het EIFM te studeren.

Getuigenissen

Carrière

Onze afdeling Carrière Services staat klaar om studenten de beste mogelijkheden te bieden om hun persoonlijkheid, vaardigheden en capaciteiten te ontwikkelen om de beste carrière te bereiken. Indien geïnteresseerd, kan elke student tijdens of na het afstuderen contact opnemen met onze afdeling.

Onze collega’s zijn niet alleen betrokken bij verschillende activiteiten die ons studie-instituut verbinden met grote nationale en multinationale bedrijven, maar bouwen ook partnerschappen op met grote bedrijven of organisaties, zodat we vervolgens diverse carrièremogelijkheden aan onze studenten kunnen bieden.

Het personeel van Career Services biedt studenten een scala aan gepersonaliseerde informatie, zoals een lijst van topwerkgevers, trends en processen bij het werven van talent, statistieken over gemiddelde salarissen en lonen, of andere tot nadenken stemmende informatie om afgestudeerden te helpen het juiste carrièrepad te kiezen.

Programma onderwerpen

Manageriële boekhouding

Deze cursus laat studenten kennismaken met de huidige concepten en technieken voor management accounting. Belangrijke onderwerpen zijn onder meer de rol van accountants bij interne besluitvorming; tools die worden gebruikt bij het ontwerp en de ontwikkeling van kostenberekeningssystemen; het opstellen van begrotingen en hun rol als plannings- en controle-instrument; andere besluitvormingshulpmiddelen, waaronder prijsbeslissingen, problemen met voorraad- en kwaliteitskosten en fraude. Je leert hoe je boekhouding gebruikt om de besluitvorming voor eigenaren, managers en werknemers te vergemakkelijken en op elkaar af te stemmen, en hoe accountants informatie creëren, organiseren, interpreteren en communiceren die interne processen verbetert en organisaties in staat stelt kansen te identificeren en te benutten om waarde te creëren binnen de toeleveringsketen en met klanten.

Bedrijfseconomie

De nauwe onderlinge afhankelijkheid van management en economie heeft geleid tot de ontwikkeling van managementeconomie. Economische analyse is vereist voor verschillende concepten zoals vraag, winst, kosten en concurrentie. Bedrijfseconomie wordt dus beschouwd als economie die wordt toegepast op "keuzeproblemen" of alternatieven en de toewijzing van schaarse middelen door bedrijven. Bedrijfseconomie is een discipline die economische theorie combineert met bestuurlijke praktijk. Het helpt de kloof te overbruggen tussen problemen van logica en problemen van beleid. Deze cursus biedt effectieve tools en technieken voor het maken van managementbeleid.

Belastingsystemen en optimalisatie

Leerlingen leren over de structuur van individuele belastingen die zijn opgenomen in het belastingstelsel. Studenten leren de basisterminologie en -vaardigheden die nodig zijn om veelvoorkomende belastingkwesties en problemen te begrijpen, evenals de kennis die nodig is om eenvoudiger belastingproblemen op te lossen. Studenten kunnen directe belastingaangiften opstellen voor eenvoudiger belastingzaken.

Internationale financiën

De toenemende afhankelijkheid van nauw geïntegreerde buitenlandse operaties heeft een parallelle financiële wereld geopend in elke multinationale onderneming die tot nu toe over het hoofd werd gezien. Deze cursus onderzoekt daarom veel aspecten van financiële besluitvorming in internationale bedrijven die deze veranderingen hebben veroorzaakt. Het geeft een korte uitleg van de algemene structuur van wereldwijde financiering en schetst een analytisch kader dat dient als een gids voor cruciale financiële beslissingen met betrekking tot financiering, investeringen, risicobeheer en incentive-beheer in de multinationale onderneming. Dit kader benadrukt de noodzaak om tegengestelde krachten op elkaar af te stemmen zodat multinationale ondernemingen een concurrentievoordeel kunnen behalen op hun interne kapitaalmarkten.

Audit

Het doel van de cursus is om de student vertrouwd te maken met alle fasen van het auditproces. Het auditproces kan worden onderverdeeld in 5 auditfasen (voorbereiding, uitvoering, samenvatting van het resultaat, rapportage en monitoring van corrigerende maatregelen). De cursus beschrijft alle fasen in detail, zodat de student kennis maakt met het auditproces vanaf de selectie van het auditnummer, het auditteam en de auditee, via het onderwerp van de audit, de startdatum van de audit ter plaatse, de verwacht aantal dagen audit ter plaatse (naar keuze van de AO), tot de reikwijdte van de audit, de algemene doelstellingen van de audit en informatie met betrekking tot het indienen van het rapport.

Loonadministratie

Loonboekhouding is in wezen de berekening, administratie, registratie en analyse van werknemersbeloningen. Het omvat elk basissalaris dat een werknemer ontvangt, samen met andere soorten betalingen die tijdens hun werk worden opgebouwd. Deze cursus bereidt de student voor met de basiskennis die nodig is voor de salarisadministratie. We beginnen met een kort overzicht van de loonadministratie. We bespreken debet-, credit-, passiva en activa. We zullen dan een voorbeeld bekijken van het boeken van salaristransacties en overlopende posten gedurende één maand in het journaal.

Internationale boekhouding

Deze cursus biedt de mogelijkheid om praktijkervaring op te doen met boekhouden in een internationale context. Het introduceert de context van boekhoudkundige informatie met betrekking tot de bredere sociale, politieke, economische, natuurlijke en culturele omgeving. Na voltooiing van deze cursus bent u in staat om de oorzaken en aard van verschillen in internationale financiële verslaggeving te beschrijven, boekhoudregelgeving uit te leggen, het conceptuele kader van financiële verslaggeving uit te leggen en te evalueren, de theorie en praktijk van geconsolideerde financiële overzichten van groepen te begrijpen en synthetiseren en effectief boekhoudkundige informatie en kennis gebruiken, enkele belangrijke internationale boekhoudnormen beschrijven en bespreken, de aard van de interpretatie van financiële overzichten in een internationale context begrijpen, alternatieve boekhoudtechnieken identificeren, evalueren en kritisch beoordelen, numerieke en kwantitatieve vaardigheden toegepast op internationale boekhoudscenario's. U kunt ook een hoge persoonlijke effectiviteit aantonen, kritisch zelfbewustzijn en persoonlijk resourcebeheer toepassen in de context van een diverse zakelijke omgeving.

Elektronisch bankieren en financiële instrumenten

De ontwikkeling van informatietechnologie heeft geleid tot een nieuwe vorm van bankieren. Traditioneel bankieren, gebaseerd op de fysieke aanwezigheid van de klant, is slechts een onderdeel van de bankactiviteiten. In de afgelopen jaren is e-banking ontstaan, waarbij nieuwe distributiekanalen zijn ingevoerd, zoals internet en mobiele diensten. Het belangrijkste doel was om bedrijven in staat te stellen de dienstverlening te verbeteren en de transactiekosten en de vraag van klanten naar altijd en overal diensten te verminderen. Het heeft echter de kwetsbaarheid voor frauduleuze activiteiten zoals spamming, phishing en creditcardfraude vergroot. De belangrijkste uitdaging voor e-banking is dan ook het waarborgen van de veiligheid van het bankwezen. In deze context is het doel van deze cursus om een overzicht te geven van e-bankingdiensten met de nadruk op verschillende aspecten, de verschillende uitdagingen en risico's te verkennen en enkele voorgestelde oplossingen te bespreken.

Financieel beheer van het bedrijf

Deze cursus laat studenten kennismaken met de huidige financiële concepten en hulpmiddelen voor het beheren van geld in organisaties die betrokken zijn bij de lokale en mondiale economie. Het onderzoekt de huidige best practices in financiële analyse en planning door de toepassing van financiële concepten. Deze omvatten financiële prestatie-indicatoren, tijdswaarde van geld, financiële markten en instellingen, effecten en bedrijfswaardering, kapitaalkosten, risico en rendement, financiële langetermijnbegroting en werkkapitaalbeheer. Daarnaast komen tijdens de studie ook onderwerpen aan bod die te maken hebben met leasefinanciering, hybride effecten en derivaten, trusts, fusies en overnames en internationale bedrijfsfinanciering.

Controle

Het doel van de cursus is om voort te bouwen op en kennis te verdiepen van bedrijfseconomie, management, marketing, financiële en management accounting en financieel management. De nadruk wordt gelegd op het begrijpen van het belang van controletools voor managementwerk en hun kwaliteitsvoorziening met economische informatie op basis van financiële en managementrapportage en boekhouding. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de precieze definitie van het raakvlak tussen strategische en operationele controle, kwalitatieve en kwantitatieve instrumenten voor prestatiemeting en managementverantwoordelijkheden die verband houden met controleactiviteiten.