Lezingsteam

EIFM

Lezingsteam

Op deze pagina vindt u de docenten van het European Institute of Finance and Management.

Philippe Albert
Van 1985 tot 1997 was Philippe werkzaam bij de belastingdienst als (assistent-)inspecteur vennootschapsbelasting. In 1995 promoveerde hij en sinds 1997 is hij directeur van Bureau Vaktechniek Belastingadviseurs.
Kerstin Alfes
Zij heeft 20 jaar ervaring in executive education, consulting en Europese projecten. Ze heeft prijzen gewonnen voor uitmuntendheid in onderwijs en onderzoek en de Human Resource Management Innovation Award voor een non-profit initiatief tegen werkloosheid onder afgestudeerden.
Fabio Ancarani
Hij voltooide een internationale lerarenopleiding (aan de Stockholm School of Economics. Hij werkte als assistent-professor en universitair hoofddocent aan de Bocconi-universiteit. Hij doceert cursussen in marketingmanagement, strategische marketing, prijszetting en klantwaardebeheer, en marketingmetriek en -prestatie. Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op strategische marketing, analyse en meting van klantwaarde, prijsstelling en waardemanagement.
Martin Artz
Hij is universitair hoofddocent in management accounting en control. Zijn onderzoek concentreert zich op onderwerpen zoals het stellen van doelen en budgettering, prestatiemeting en incentives, en organisatieontwerp, met name in klantgerichte organisaties. Hij heeft artikelen gepubliceerd in belangrijke academische tijdschriften zoals Accounting, Organizations and Society, Journal of Marketing, en Journal of Marketing Research. Voor zijn dissertatie over managementcontrole in marketing en verkoop ontving hij de Péter Horváth-prijs voor Management Accounting.
Selin Atalay
Zij heeft gewerkt als universitair hoofddocent marketing aan de HEC Parijs en als universitair docent aan de Bilkent Universiteit. Zij behaalde haar doctoraat in marketing aan de Penn State University. Haar onderzoeksinteresses zijn vooral gericht op besluitvormingsprocessen van consumenten. Ze is het meest geïnteresseerd in de invloed van affect op de besluitvorming van de consument, evenals visuele aandacht, positionering in het schap van de detailhandel, zelfgevend gedrag, en sociale uitsluiting.
Carlo d'Augusta
Hij studeerde boekhouding, waar hij al zijn professionele interesses op richt. Zijn onderzoek richt zich op financiële verslaggeving. Meer bepaald is hij geïnteresseerd in hoe de kenmerken van financiële informatie de kapitaalmarkten en de reacties van beleggers op financiële informatie beïnvloeden, en hoe verschillende soorten informatie kunnen interageren met de gebruikers van informatie.
Kostas Axarloglou
Hij houdt zich bezig met onderzoek en advies op het gebied van internationale handel (directe buitenlandse investeringen), strategie (optietheorie) en prijsstelling. Zijn onderzoek is gepubliceerd in toonaangevende management- en economische tijdschriften, zoals Management Science, Journal of Business, Journal of the European Economic Association, World Economy en Managerial and Decision Economics. Hij heeft verscheidene onderzoeksbeurzen ontvangen en heeft ook deelgenomen aan een aantal internationale conferenties.
Emanuele Bajo
Emanuele Bajo is hoogleraar financiën en tevens directeur van de Master in Finance and Fintech. Eerder was hij verbonden aan de Johns Hopkins University, San Diego State University, Visiting Research Fellow aan Boston College, en gasthoogleraar aan de University of Queensland. Zijn onderzoeksinteresses en belangrijkste publicaties gaan over beursintroducties, de financiering van huishoudens en financieel risicobeheer.
Diederich Bakker
Hij studeerde bedrijfskunde, internationaal management en behaalde een doctoraat in marketing. Zijn professionele achtergrond ligt in marketingcommunicatie en marktonderzoek. Hij heeft gewerkt in de VS, Australië, Duitsland, Frankrijk en Nederland. Zijn persoonlijke onderzoeksinteresses zijn gericht op internationaal zakendoen, kleine en middelgrote ondernemingen, markttoegangsstrategieën, private label branding en Aziatische brandingstrategieën.
Michal Bauer
Hij is doctorandus in de economie. Zijn huidige onderzoek richt zich op economische ontwikkeling in arme landen, individuele besluitvorming en experimentele economie. Zijn artikelen zijn gepubliceerd in tijdschriften als European Economic Review, Nature Human Behaviour en Economic Journal.
Bart Berden
In 2004 werd hij lid van de Raad van Bestuur van het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg. Hij is arts en bedrijfskundige en werkt al twintig jaar in de gezondheidszorg, waarvan zeven jaar als bestuurder. Hij heeft gewerkt als arts in de eerstelijns g.p. zorg en als directeur van het Universitair Medisch Centrum St. Radboud. Voor zijn innovaties in het ziekenhuisbeleid werd professor Berden in 2010 door het platform Strategie Gezondheidszorg uitgeroepen tot Zorginvloedgever van het jaar. Hij is lid (voorzitter) van verschillende raden van bestuur van zorgorganisaties.
Tobias Berg
Hij houdt zich bezig met financiële bemiddeling en bedrijfsfinanciering, waarbij hij zich vooral richt op risicobeheer, bankregulering en de reële impact van financiële bemiddeling. Hij heeft zijn onderzoek gepubliceerd in toonaangevende internationale tijdschriften zoals Journal of Finance, Review of Financial Studies en Journal of Financial and Quantitative Analysis, en heeft presentaties gegeven op conferenties zoals AFA, WFA en EFA.
Jérémie Bertrand
Hij behaalde een BSc in elektrotechniek en computerwetenschappen aan de Nationale Technische Universiteit van Athene en een MSc in controlesystemen en een PhD in kwantitatieve financiën aan het Imperial College in Londen. Hij heeft aanzienlijke werkervaring opgedaan bij Natwest Markets en Royal Bank of Scotland in Londen, waar hij leidinggevende functies bekleedde op het gebied van handel, risicobeheer, financiële engineering, structurering en alternatieve investeringen. Zijn voornaamste onderzoeksinteresses zijn derivaten, kredietrisico en activaprijzen waarbij dynamische handelsstrategieën een rol spelen.
Albert Bifet
Zijn belangrijkste onderzoeksinteresse is leren van datastromen. Hij begon zijn carrière bij Huawei en werkte daarna bij Yahoo! Research, University of Waikato en UPC BarcelonaTech. Hij is de auteur van Adaptive Stream Mining en Pattern Learning and Mining from Evolving Data Streams.
Olof Bik
Olof houdt zich bezig met gedragsauditonderzoek, de studie van het professionele gedrag van auditors en de determinanten daarvan, waarbij hij zich richt op persoonlijke, institutionele en culturele factoren in relatie tot de kwaliteitsborging van de audit in de toeleveringsketen van bedrijfsrapportage en assurance. Aangezien auditing grotendeels gaat over het professionele gedrag van de auditors die daadwerkelijk audits uitvoeren en de factoren die dat gedrag beïnvloeden, is het het gedrag van de auditors dat bepalend is voor de kwaliteit van de audit - en uiteindelijk voor de kwaliteit van de bedrijfsinformatie waarop de kapitaalmarkten, belanghebbenden en de samenleving als geheel hun zakelijke beslissingen baseren.
Koen De Bock
Hij studeerde marketinganalyse in Gent, waarop hij een doctoraat in de toegepaste economische wetenschappen behaalde. Hij was betrokken bij verschillende studies over doelmarketing in relatie tot consumentengedrag. Hij is momenteel expert consultant aan verschillende universiteiten in Frankrijk.
Camilla van den Boom
Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring in strategieontwikkeling, implementatie en organisatorisch (her)ontwerp in grote en middelgrote bedrijven. Camilla heeft gewerkt als management consultant voor Accenture, Andersen en Deloitte, waar ze klanten hielp bij het definiëren van bedrijfsstrategieën, innovatieve business modellen en wendbare organisaties. Ze leidt sturrm, een strategie adviesbureau dat klanten helpt toekomstbestendige bedrijfsstrategieën en wendbare organisaties te creëren door onderzoek te doen naar de toekomst.
Jean-Philippe Bouilloud
Hij is doctor in de Sociologie en is momenteel hoogleraar aan het departement Strategie, Organisatiegedrag en Human Resources aan de Universiteit van Parijs. Hij heeft ook een habilitatie voor onderzoeksmanagement (HDR) en heeft verschillende jaren in de bank- en advieswereld gewerkt. Zijn vakgebieden en voornaamste publicaties betreffen de sociologie van de wetenschappelijke kennis en de sociologie van het geld. Hij heeft uitvoerig geschreven over de verbanden tussen het persoonlijke leven en de intellectuele productie van sociale wetenschappers.
Ries Breijer
Hij is als promovendus verbonden aan het Centrum voor Corporate Reporting, Finance and Tax. Na zijn VWO-studie is hij gaan werken op een accountantskantoor en heeft hij een afstandsopleiding (Bachelor en Master) Accountancy afgerond op Nyenrode. Naast zijn promotieonderzoek op het gebied van niet-financiële en financiële verslaggeving, voert hij masterscripties uit en neemt hij deel aan masteropleidingen op het gebied van accounting.
Gerrit van Bruggen
Zijn voornaamste onderzoeksinteresses zijn strategische marketingvraagstukken en de invloed van informatietechnologie en informatiesystemen op de marketingstrategie en de besluitvorming. Zijn onderzoek is gepubliceerd in toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften op dit gebied, zoals Marketing Science, Journal of Marketing, Journal of Marketing Research, Management Science, MIS Quarterly, Information Systems Research, en Interfaces. Hij presenteert regelmatig op internationale managementconferenties en is een ervaren opleider op directieniveau.
Frantisek Cech
Hij is doctor in de economie en heeft tijdens zijn studie ook de University of California, Berkeley, bezocht. Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op de prijsstelling van activa, financiële econometrie en financiële marktanalyse.
Gilles Certhoux
Expert in digitale marketing, communicatie en gedragsmarketing. Hij richt zijn praktijk op specifieke consumentengedragingen in bepaalde economische fasen en op marketingmarktanalyse. Hij heeft zijn ervaring opgedaan door vele jaren als marketingdirecteur in een van de grootste multinationals te werken en is sinds 2018 professor aan de Universiteit van Limoges.
Jean-Marc Charlot
Expert in informatietechnologie en softwareoplossingen. Hij behaalde zijn doctoraat aan de Universiteit van Canada en heeft sinds 2001 zijn carrière en professionele kennis ontwikkeld bij bedrijven zoals Microsoft, IBM en Hewlett-Packard.
Claire Champenois
Zij heeft een postdoctorale graad in Fashion Business Management. Zij heeft uitgebreide ervaring in merkontwikkeling, niet alleen lokaal maar ook internationaal. Begonnen als manager van kleine projecten, is zij momenteel manager van een volledige internationale merkengroep en is zij verantwoordelijk voor het volledige segment van betaalbare luxewijnen op de Franse markt.
Özlem Bedre-Defolie
Özlem is geïnteresseerd in toegepaste micro-economische theorie en industriële organisatie. Hij richt zich op de economie van meerpartijenplatforms, meerproductsbedrijven en verticale contracten, met een focus op antitrust- en reguleringsvraagstukken. Haar onderzoek is gepubliceerd in toonaangevende tijdschriften op het gebied van economie, marketing en industriële organisatie.
Alexia Delfino
Zij is afgestudeerd in de psychologie en heeft gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften zoals Journal of Applied Psychology, Human Relations, European Journal of Work and Organizational Psychology, Journal of Occupational Health, enz. Zij heeft vier boeken gepubliceerd en is de redacteur van een reeks casestudies op het gebied van human resources, die tot doel heeft de kloof tussen de academische wereld en het bedrijfsleven te overbruggen.
Konstantinos Drakos
Hij behaalde een BSc in wiskunde aan de Universiteit van Athene, een MSc in statistiek en operationeel onderzoek aan de Universiteit van Essex, VK, en een PhD in managementwetenschappen aan de AUEB. Zijn onderzoeksinteresses omvatten managementwetenschappen en methoden van operationeel onderzoek in logistieke planning, noodlogistiek, transport van gevaarlijke stoffen, luchtverkeersbeheer en flexibele transportsystemen.
Birgit Dulski
Zij is momenteel werkzaam als onderzoeker en haar onderzoek richt zich op verduurzaming van bestaande wijken en cultureel ondernemerschap in historische gebouwen. Ze studeerde architectuur in Duitsland en Nederland en combineert haar werk als onderzoeker met haar werk als consultant bij NIBE (Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie).
Frank Ecker
Hij behaalde een bachelorgraad in financiën aan de Berufsakademie Mannheim en een M.B.A. en Ph.D. aan de Universiteit van Trier. Voorafgaand aan zijn postdoctorale studies werkte hij voor Deutsche Bank AG en DGZ Dekabank Luxembourg S.A. Voordat hij bij de Frankfurt School kwam, was Frank Ecker assistent-professor aan de Fuqua School of Business van Duke University.
Deniz Erdemlioglu
Hij is een C-level executive die sinds 1991 in financiën en technologie heeft gewerkt. Hij heeft ervaring in bedrijfsontwikkeling, groei en expansie en heeft nauw samengewerkt met enkele van de legendes van beide sectoren in Griekenland. Bij het begeleiden van de groei van drie verschillende startende vermogensbeheerders heeft hij ze geholpen de grens van 100 miljoen euro aan beheerd vermogen te overschrijden, een zeldzaam record. Zijn focus in technologie ligt op het combineren met financiën, strategie, M&A, teambuilding en organisatorische kracht.
Adam Gersl
Hij is gepromoveerd op het gebied van risicobeheer en heeft een mastergraad in het bankwezen en financieel management. Hij heeft eerder gewerkt als onderzoeker en postdoctoraal fellow in de academische wereld en als financieel analist in het bedrijfsleven. Zijn onderzoek is gepubliceerd in hoog aangeschreven tijdschriften op het gebied van financiën en mariene economie. Zijn belangrijkste onderzoeksgebieden zijn de meting van marktrisico's, de microstructuur van derivatenmarkten, de economie van de scheepvaart en de financiering van opkomende markten. Hij heeft een aantal cursussen over financiën op doctoraal en undergraduate niveau gegeven.
Lucia Gibilaro
Zij heeft een bachelor- en masterdiploma in bedrijfskunde en een doctoraat in toegepaste economische wetenschappen. Momenteel coördineert en doceert zij twee managementcursussen bij en is zij lid van het wereldwijde PPRN-netwerk. Zij heeft als projectmanager gewerkt aan verschillende onderzoeks- en adviesprojecten die een multidisciplinaire aanpak vereisen (integratie van technische, economische en milieucriteria).
Michał Grajek
Naast onderwijs en academisch onderzoek werkte hij als onderzoeksconsultant voor E.CA Economics in Berlijn, waar hij expertise in toegepaste econometrie leverde voor advies- en onderzoeksprojecten over mededingingsbeleid. Van januari 2013 tot december 2016 was hij ook onderzoeksdirecteur. Momenteel doceert hij MBA-, EMBA- en MIM-cursussen met de nadruk op micro-economie en mondiale economie, evenals bedrijfseconomie.
Enkelejda Havari
Zij is gepromoveerd in de statistiek en bestuurseconomie. Zij heeft aan vele universiteiten in Griekenland, Spanje en Frankrijk gedoceerd. Haar onderzoeksinteresses omvatten de prijszetting van aandelen, obligaties en derivaten, financiële wiskunde, computationele financiën, financiële econometrie en financieel bedrijfsbeheer.
Zuzana Havrankova
Ze heeft een doctoraat in organisatiegedrag, een master in human resource management en een bachelor in bedrijfskunde. Haar onderzoeksinteresses richten zich op werving en selectie en het zoeken naar een baan, evenals het gebruik van gamification in de selectie van werknemers.
Nikolaos Karampinis
Hij heeft een doctoraat in boekhouding en een master in bedrijfskunde. Zijn onderzoeks- en onderwijsinteresses spitsen zich toe op tax accounting, internationale financiële rapporteringsstandaarden en het gebruik van management accounting voor strategische doeleinden. Hij publiceerde zijn onderzoek in verschillende academische tijdschriften en presenteerde op internationale conferenties.
Kristiaan Kerstens
Hij is hoogleraar financiën aan het departement boekhouding en financiën en lid van de raad van bestuur van de commissie kapitaalmarkt. Hij behaalde een PhD in Finance en een MSc in Corporate Finance aan de Brunel University (UK). Hij heeft academische functies bekleed als docent aan de Universiteit van Durham en de Middlesex University Business School. Zijn onderzoeksinteresses omvatten de prijsstelling van activa en het gedrag van beleggers. Hij heeft meer dan 40 artikelen gepubliceerd in peer-reviewed academische tijdschriften.
Konstantin Korotov
Konstantin's onderzoeksinteresses omvatten executive development, executive coaching, loopbaan- en leiderschapsonderwijs. Hij is auteur, co-auteur en co-redacteur van zeven boeken en talrijke academische en praktijkgerichte artikelen, business cases en boekhoofdstukken over leiderschapsontwikkeling en executive coaching. Hij heeft verschillende prijzen gewonnen voor zijn case studies, artikelen en uitmuntend onderwijs.
Ana Lehmann
Zij is gasthoogleraar aan verschillende buitenlandse universiteiten en lid van het bestuur van de European Academy of International Business, waarvan zij voorzitter is geweest. Zij heeft een Master en een PhD, en is een postdoctorale fellow gespecialiseerd in internationalisering en directe buitenlandse investeringen. Zij heeft talrijke presentaties gegeven op grote conferenties, is geassocieerd redacteur (strategie en internationaal management) van internationale wetenschappelijke publicaties en is auteur van tientallen artikelen en wetenschappelijke boeken op internationaal niveau. In de afgelopen twee decennia heeft zij als consultant gewerkt voor toonaangevende internationale instellingen (OESO, UNCTAD), overheidsinstanties, andere organisaties en bedrijven.
Charalampos Mainemelis
Van 2001 tot 2009 was hij assistent-professor aan de London Business School. Zijn onderzoek richt zich op creativiteit en de relaties met leiderschap, leren, spel, tijd en afwijkend gedrag. Zijn onderzoek heeft veel aandacht gekregen in de populaire pers, waaronder de Financial Times, Sunday Times, Forbes en Kathimerini. Hij heeft ook een Academy of Management Review award ontvangen.
Ana Marques
Zij is afgestudeerd in economie en begon haar loopbaan in marketing bij Procter & Gamble. Momenteel is zij algemeen directeur van NOS SGPS. Voordien was zij directeur Marketing en Sales voor de Mobile Business Unit. Tijdens haar ambtsperiode bekleedde zij de functies van Director of Brand and Communications en Director of Data Business Unit.
Gianluca Mattarocci
Hij is universitair hoofddocent bank- en ondernemingsfinanciering. Hij is momenteel directeur van de masteropleiding in financiën. Hij heeft ook verschillende artikels en boeken gepubliceerd over vermogensbeheer, bedrijfsfinanciering, kredietrisicobeheer en vastgoed.
Paolo Mazza
Hij heeft een Bachelor in Business Administration, een MBA en een PhD in Accounting van dezelfde universiteit en heeft ruime ervaring in het onderwijzen van management accounting, financial accounting en accounting information systems op undergraduate, postgraduate en professioneel niveau. Zijn onderzoeksinteresses liggen op het gebied van intellectueel kapitaal en management accounting en de relatie van immateriële activa met kostenstructuur, bedrijfsprestaties en marktwaardering.
Ana Mendes
Zij studeerde marketing aan het IADE, postdoctorale studies in digitale marketing (IPAM) en relatiemarketing (ISCTE) en rechten (Katholieke Universiteit van Lissabon). Zij specialiseerde zich in Facebook marketing in de VS en het VK. Ze werkte tien jaar in retailmarketing bij gerenommeerde multinationals. De afgelopen 7 jaar was zij consultant voor bedrijven op het gebied van social media presence strategie.
Maximilian A. Müller
Als universitair hoofddocent Accountancy streeft hij ernaar studenten en managers te helpen hun financiële kennis te vergroten. Hij was lid van de faculteit van de WHU - Otto Beisheim School of Management en gastdocent aan de Booth School of Business van de Universiteit van Chicago. Hij heeft verschillende onderzoekspapers gepubliceerd in toonaangevende financiële en accounting tijdschriften, gericht op informatieverschaffing (regulering) en belastingheffing in kapitaalmarkten en draagt graag zijn expertise bij aan de praktijk, zoals het adviseren van een kwantitatief vermogensbeheerbedrijf.
Angeliki Papachroni
Ze studeerde bedrijfskunde en management en van jongs af aan was het duidelijk dat ze een passie had voor marketing, waar ze zich op richtte in haar postdoctorale en masterstudies. Na meer dan tien jaar ervaring en specialisatie in strategie en loyaliteitsprogramma's, beschouwt ze zichzelf als gelukkig dat ze nog elke dag zoveel plezier aan haar werk beleeft.
Felix Reimann
Voorafgaand aan haar academische loopbaan werkte zij van 2004-2009 als consultant in het Frankfurtse kantoor van McKinsey & Company. Zij is regelmatig betrokken bij opleidings-, advies- en onderzoeksprojecten met grote ondernemingen. Ze is ook lid van een werkgroep voor de industrie die strategieleiders van bedrijven zoals Bosch, BP, Daimler, Deutsche Telekom en Siemens samenbrengt om de nieuwste zakelijke trends en uitdagingen te bespreken.
Hajo Reijers
Hij is hoogleraar bedrijfsinformatica. Hij behaalde een doctoraat in computerwetenschappen, een M.Sc. in computerwetenschappen en een M.Sc. in technologie en samenleving (cum laude). Hij schreef zijn doctoraalscriptie terwijl hij werkte als manager bij Deloitte. Als consultant was hij betrokken bij diverse reengineering projecten en workflow systeem implementaties, met name voor overheidsinstellingen en financiële dienstverlenende organisaties. De laatste jaren leidde hij ook de onderzoeks- en ontwikkelingsgroep voor business process management bij Lexmark.
Margot Schumacher
Margot heeft een sterke passie voor mensen, leiderschap en organisatieontwikkeling en het helpen verbeteren van topteams en besturen. Haar wereldwijde ervaring geeft haar een diep begrip van verschillende culturele omgevingen en cross-culturele uitdagingen. Ze is momenteel een executive development practitioner en ervaren coach die executives helpt professioneel en persoonlijk te groeien in internationale omgevingen.
Martin Smits
Hij is doctor in de geneeskunde en behaalde masters in informatiebeheer en managementinformatiesystemen. Hij is momenteel universitair hoofddocent in informatiesystemen en management en zelfstandig consultant in informatie- en bedrijfsprocesmanagement.
Abílio Sousa
Hij is afgestudeerd in economie aan het Instituut voor Economie en Management en was tot 2012 werkzaam bij de centrale diensten van de Belastingdienst als hoofd van de afdeling afwikkeling vennootschapsbelasting. Momenteel is hij werkzaam als trainer en bedrijfsadviseur. Hij is trainer voor verschillende instellingen, beheert en coördineert de volledige wetenschappelijke en pedagogische component van de opleidingsactiviteiten en is de auteur van een aantal artikelen over belastingen en opleidingshandleidingen.
Sarka Zapletalova
Zij is doctorandus in de economie. Haar onderzoeksinteresses omvatten internationale mobiliteit van productiefactoren; optimale handelspolitiek onder variabele factorleveringen en verschillende vormen van handelsbeperkingen; indirecte belastinghervormingen; handels- en factorbelastingbeleid met publieke goederen en publieke inputs; preferentiële handelsovereenkomsten; buitenlandse hulp en milieukwesties in de internationale handel.