MBA – Financieel Beheer

Basisgegevens

Het MBA-programma in Finance and Financial Management omvat studies in analyse, budgettering, organisatie en financiële controle. Het vereist vaardigheden zoals grondige gegevensevaluatie, logische analyse en proactieve besluitvorming.

Het doel van het programma is om studenten te voorzien van de belangrijke financiële vaardigheden en kennis die nodig zijn voor het verkrijgen van entry-level posities in de particuliere industrie en de publieke sector. De cursus zal studenten kennis laten maken met de fundamenten van financiële besluitvorming, de principes van financieel management, en waardevolle kennis opdoen van bestuurlijke boekhouding en bestuurlijke financiën. Het programma is geschikt voor managers, ondernemers, financieel directeuren, accountants en alle andere kandidaten die de nodige kennis op het gebied van financieel management willen verwerven.

Programma structuur

De levenscyclus van een onderneming hangt af van haar financiële groei en beheer. Onze studenten verwerven de kennis en vaardigheden die nodig zijn om de CEO en CFO van een organisatie te betrekken bij de besluitvorming, budgettering en projectanalyse. Studenten zijn ook toegerust om uit te blinken in investment banking en equity portfolio management.

Een graad programma met een concentratie in financiën en financieel management zal u toelaten om de belangrijkste concepten van global management, strategie, financiën en marketing te begrijpen. Deze specialisatie zal u helpen de expertise te verwerven die u nodig hebt om de financiële toekomst van bedrijven te beheren. In de specialisatie Performance management and control wordt u opgeleid in technieken voor besluitvorming, budgettering en kostenbeheersing. U kunt uw zakelijke beslissingen onderbouwen met gepubliceerde financiële overzichten, met behulp van de onderzoeks- en analytische vaardigheden die u tijdens de module Advanced Business Reporting opdoet. U leert ook management accounting en prestatiemeetmethoden toe te passen op echte bedrijven. Op die manier ontwikkelt u een strategische en alomvattende visie op financieel management.

Studiemodules

Prestatiebeheer en -controle

 • Bedrijfswaardering

 • Financieel beheer van het bedrijf

 • Financieel beheer

 • Macro-economie

Geavanceerde bedrijfsrapportage

 • Bedrijfsfinanciën

 • Microfinanciering en verzekering

Financiële investeringen

 • Valutamarkt en valutatransacties

 • Financiële criteria voor investeringsefficiëntie

 • Financiële markten en instellingen

 • Beleggingsanalyse en portefeuillebeheer

Studie informatie:

 • 12 - 18 maanden
 • English
 • On-line
 • € 7000
 • 60 ECTS

Bibliotheek

Studenten hebben toegang tot een online bibliotheek met meer dan 10.000 vakpublicaties, boeken en vaktijdschriften.
1 +
Studenten
Afgestudeerd aan het MBA-programma van het EIFM.
1 %
Alumni
Zou het MBA-programma bij EIFM aanbevelen.
1 +
Salaris
is het gemiddelde salaris van een afgestudeerde MBA bij het EIFM.

Waarom studeren aan het EIFM

Wij willen uw gids zijn op een van de belangrijkste reizen die u in uw leven zult maken. Een reis naar je persoonlijke groei, carrièreverbetering en de vervulling van je doelen. Tijdens deze reis zullen we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat u uw volledige potentieel bereikt en het meeste uit uw studie aan ons instituut haalt.

Algemeen overzicht

Ons doel is levenslang leren. Wij zijn er om onze studenten te ontwikkelen en hen te voorzien van actuele informatie, vaardigheden en kennis om hen te helpen hun doelen en ambities in hun persoonlijke en loopbaanleven te verwezenlijken.

Ontwikkeling van de ondernemingsgeest

Al onze studieprogramma's zijn zo opgezet dat de nadruk ligt op individualisering, de ontwikkeling van persoonlijke verantwoordelijkheid en ondernemersgeest - sleutelkwaliteiten die u een unieke ervaring zullen geven die een leven lang zal duren.

Doeltreffend onderwijs

Het doel van ons onderwijs is afgestudeerden voor te bereiden op de aanpak van hedendaagse economische, ecologische en sociale uitdagingen die van invloed zijn op de samenleving als geheel. Daarom voorzien wij onze studenten van innovatieve en relevante kennis en knowhow die hun talenten zullen ontwikkelen en hen naar een hoger niveau zullen tillen.

Wereldwijd bereik

Wij richten ons niet alleen op het nationale, maar vooral ook op het internationale niveau van het geboden onderwijs.  Studenten moeten worden blootgesteld aan verschillende manieren van denken en handelen, openstaan voor voortdurend leren en vertrouwd zijn met wereldwijde zakelijke trends.

Persoonlijke ontwikkeling

Onze onderwijsinstelling streeft naar de ontwikkeling en ondersteuning van wereldwijd georiënteerde individuen die leiders willen worden in de wereld van het bedrijfsleven en innovatie. Al onze studieprogramma's zijn volledig flexibel en zijn gericht op studenten, hun theoretische kennis en de daaropvolgende praktijk.

Kritisch denken

Voldoende kennis en de kritische evaluatie daarvan is de weg naar vrijheid. Daarom brengen wij onze studenten de kritische denkvaardigheden en creativiteit bij die hen niet alleen zullen voorbereiden om te anticiperen op, maar vooral ook om de uitdagingen aan te gaan waarmee zij in de wereld van vandaag zullen worden geconfronteerd.

Collegegeld

Ben je klaar om de volgende stap te zetten?

Als je klaar bent om je carrière en persoonlijke leven een boost te geven en een opleiding wilt volgen met een innovatieve en praktische aanpak, aarzel dan niet!

Collegegeld van het programma:
€ 7000

Het collegegeld voor het MBA-programma bedraagt € 7000. De betaling kan in één keer of in maximaal 5 renteloze termijnen. Een eerste termijn van € 1500 is altijd vereist voor de aanvang van je studie.
Het collegegeld is inclusief studiemateriaal en toegang tot alle seminars of online lezingen die door het European Institute of Finance & Management worden georganiseerd.

5% korting
Indien de student besluit het collegegeld in één keer te betalen vóór de aanvang van zijn/haar studie, wordt een extra korting van 5% op het collegegeld toegepast.

Toelatingsprocedure

Er zijn geen toetsen, examens of interviews als onderdeel van de toelatingsprocedure. Het enige wat je moet doen is voldoen aan de studie-eisen, die voor het MBA-programma als volgt zijn

 • Voltooiing van ten minste een Bachelor’s degree,
 • Een CV met voldoende informatie over uw opleiding, vrijwilligerservaring, werkervaring, of buitenschoolse activiteiten,
 • Motivatiebrief – Als de toelatingscommissie twijfelt of ze je toelaten tot de studie, kan ze een motivatiebrief nodig hebben waarin je professionele doelen, sterke punten, focus, enz. tot uiting komen.
  Als u geïnteresseerd bent in een studie, volg dan de onderstaande stappen en begin uw reis om aan het EIFM te studeren.

Getuigenissen

Carrière

Onze afdeling Carrière Services staat klaar om studenten de beste mogelijkheden te bieden om hun persoonlijkheid, vaardigheden en capaciteiten te ontwikkelen om de beste carrière te bereiken. Indien geïnteresseerd, kan elke student tijdens of na het afstuderen contact opnemen met onze afdeling.

Onze collega’s zijn niet alleen betrokken bij verschillende activiteiten die ons studie-instituut verbinden met grote nationale en multinationale bedrijven, maar bouwen ook partnerschappen op met grote bedrijven of organisaties, zodat we vervolgens diverse carrièremogelijkheden aan onze studenten kunnen bieden.

Het personeel van Career Services biedt studenten een scala aan gepersonaliseerde informatie, zoals een lijst van topwerkgevers, trends en processen bij het werven van talent, statistieken over gemiddelde salarissen en lonen, of andere tot nadenken stemmende informatie om afgestudeerden te helpen het juiste carrièrepad te kiezen.

Programma onderwerpen

Bedrijfswaardering

Deze cursus biedt een raamwerk voor de waardering van gesecuritiseerde en niet-gesecuritiseerde entiteiten (of het nu gaat om specifieke activa of hele bedrijven). Dit omvat het gebruik van zowel boekhoudkundige als financiële analyse van de entiteit om de waarde te bepalen. De cursus zal het onderwerp benaderen vanuit een toegepast perspectief, zodat deelnemers de waarderingsmethoden in de praktijk kunnen ervaren. De cursus behandelt ook de basiskwesties van het aantrekken van kapitaal, zowel vanuit het perspectief van vastrentende als aandelen.

Financieel beheer

Deze cursus richt zich op financieel management. We laten managers zien hoe ze kunnen werken met boekhoud- en financiële afdelingen, zodat ze begrijpen hoe bedrijven hun financiële doelen bereiken met behulp van financiële besluitvorming. De cursus zal ook financiële hulpmiddelen en technieken uitleggen die kunnen worden gebruikt om bedrijven te helpen de waarde te maximaliseren door beslissingen met betrekking tot kapitaalbudgettering, kapitaalstructuur en werkkapitaalbeheer te verbeteren. Je zult ook een reeks gerelateerde onderwerpen behandelen, waaronder multinationaal financieel beheer, risicobeheer en fusies en overnames.

Bedrijfsfinancieel beheer

Deze cursus laat studenten kennismaken met de huidige financiële concepten en hulpmiddelen voor het beheren van geld in organisaties die betrokken zijn bij de lokale en mondiale economie. Het onderzoekt de huidige best practices in financiële analyse en planning door de toepassing van financiële concepten. Deze omvatten financiële prestatie-indicatoren, tijdswaarde van geld, financiële markten en instellingen, effecten en bedrijfswaardering, kapitaalkosten, risico en rendement, financiële langetermijnbegroting en werkkapitaalbeheer. Daarnaast komen tijdens de studie ook onderwerpen aan bod die te maken hebben met leasefinanciering, hybride effecten en derivaten, trusts, fusies en overnames en internationale bedrijfsfinanciering.

Macro-economie

In deze cursus leren studenten principes die van toepassing zijn op het economische systeem als geheel en gebruiken ze principes en modellen om economische situaties te beschrijven en uitkomsten te voorspellen en uit te leggen met behulp van grafieken, tabellen en gegevens tijdens het verkennen van concepten zoals economische metingen, markten, macro-economische modellen en macro-economisch beleid.

Zakelijke financiën

Deze cursus beschrijft de theorie en praktijk van corporate finance. Het is bedoeld om een conceptuele basis te bieden en een kader te scheppen voor bedrijfsinvesteringen en financieringsbeslissingen. De inhoud zal zeer nuttig zijn voor aspirant-investeringsanalisten, financiële managers, corporate finance-professionals en toekomstige CFO's. De cursus gaat over het begrijpen van de belangrijkste financiële beslissingen waarmee bedrijfsmanagers worden geconfronteerd en wat professionals op het gebied van bedrijfsfinanciering doen en waarom. We zullen theorie met praktijk combineren om uiteindelijk te begrijpen wat professionals op het gebied van bedrijfsfinanciering zouden moeten doen om de bedrijfswaarde en het aandeelhoudersvermogen te vergroten. Belangrijke onderwerpen zijn onder meer de tijdswaarde van geld en rentetarieven, project- en bedrijfswaardering, projectanalyse, kapitaalbudgettering, beslissingen over kapitaalstructuur, risico-rendementrelaties, financiële analyse, enz.

Beleggingsanalyse en portefeuillebeheer

Beleggingsanalyse en portefeuillebeheer is een groeiend gebied in de financiële wereld. Het doel van deze cursus is om de verschillende concepten/principes met betrekking tot investeringsanalyse en portefeuillebeheer beter te begrijpen. Het is een kerncursus gericht op investeringen en risico. Het introduceert studenten in de basisprincipes van investeringsanalyse en portefeuillebeheertheorie en -technieken en behandelt de belangrijkste kwesties die vandaag de dag van belang zijn voor beleggers. Het curriculum omvat de volgende onderwerpen:

Wereldwijde investeringsomgeving, portefeuilletheorie en praktijk, vastrentende effecten, effectenanalyse, analyse van afgeleide effecten en de markt voor afgeleide effecten, evaluatie van vermogensbeheer, toegepast portefeuillebeheer.

Financiële markten en instellingen

De cursus richt zich op de studie van de grondbeginselen van financiële markten en financiële instrumenten, de kenmerken van de vorming van moderne financiële markten, de praktische toepassing van financiële instrumenten, de soorten financiële instellingen en hun rollen en functies op de financiële markten. De kennis, vaardigheden en competenties die tijdens de studie van deze cursus zijn verworven, zullen nuttig zijn voor professionals op het gebied van financiën en bankieren en deviezen bij het oplossen van verschillende problemen van administratieve, analytische, onderzoeks-, clearing- en economische aard. Deze kennis zal ook nuttig zijn voor financiële concepten en de toepassing van analytische hulpmiddelen bij de ontwikkeling van financiële strategieën.

Microfinanciering en verzekeringen

Het doel van de cursus is om studenten kennis te laten maken met duurzame microfinanciering in termen van principes en best practices zoals toegepast door wereldwijde instellingen vandaag. Het biedt een uitgebreid overzicht van micro-economische fundamenten en hoe microfinancieringsactiviteiten worden geïmplementeerd, geëvalueerd en beheerd. Het zal individuen ook helpen een beter begrip te krijgen van microfinancieringspraktijken. Na voltooiing zullen studenten in staat zijn om het concept en de principes van microfinanciering te beschrijven, problemen te identificeren die het succes van microfinanciering in hun land in de weg staan, en aan een groep toekomstige micro- en kleine bedrijven de belangrijke componenten van microfinanciering, zoals financiële instrumenten en leningen, uit te leggen. methodologieën, prestatie-evaluatie en -beheer, en financiële rapportage, beoordelen de staat van microfinanciering in hun land en bevelen positieve benaderingen aan die de toegang tot financiële diensten voor de armen zullen vergemakkelijken.

Financiële criteria voor investeringsefficiëntie

Deze cursus is gewijd aan modellen voor het evalueren van de efficiëntie van investeringsactiviteiten. De gepresenteerde modellen zijn gebaseerd op zowel de oriëntatie op de prestatie van de investering als de overweging van de daaraan verbonden kosten. Deze modellen kunnen worden gebruikt door een productiebedrijf, een financiële dienstverlener (bank, verzekeringsmaatschappij, enz.) of een overheid (afdelingsniveau) of openbaar bestuur (raad). Een belangrijk onderdeel van de cursus is een overzicht van budgetteringstechnieken die gebruikt worden bij budgetgedreven organisaties. Voor zover nodig wordt de cursus ook gewijd aan de theorie van projectfinanciering. Succesvolle afgestudeerden van de cursus hebben een representatieve theoretische basis op het gebied van het evalueren van de effectiviteit van investeringsactiviteiten en zullen deze kennis praktisch kunnen toepassen bij het financieel beheer van projecten.

Valutamarkt en valutatransacties

Het doel van de cursus is om studenten vertrouwd te maken met de belangrijkste kwesties van valutamarkten, zowel vanuit macro-economisch oogpunt (wisselkoersen en betalingsbalans, monetair beleid) als vanuit het oogpunt van het profiel van het vakgebied met betrekking tot de eisen van de praktijk (valutamarkten, bankwezen, internationale investeringen). De cursus geeft informatie over de betalingsbalans, bespreekt het onderwerp evenwicht en de relatie met de valutamarkt en gaat dieper in op de wisselkoers. Het onderzoekt in detail de valutamarkt, de structuur en structuur, de onderwerpen van de valutamarkt en de relatie met de wisselkoers.