MBA – Beheer

Basisgegevens

Als u uw opleiding wilt voortzetten en uw kansen op een goede baan overal ter wereld wilt vergroten, is een MBA een goede keuze voor u.

Het programma richt zich op basismanagement, dus je zult klaar zijn om een bedrijf te leiden en verschillende bedrijfsstrategieën te implementeren bij het afstuderen. Je zult onder andere ook een basis hebben in financieel management, logistiek, supply chain management of in staat zijn om verschillende operaties uit te voeren die te maken hebben met het managen van een bedrijf of een groter team.

Naast theoretische kennis en praktische voorbeelden op het gebied van management krijgt u ook basisinzicht in zakelijke onderhandelingen, branding, strategische analyse of marketing, aangezien dit gebieden zijn die van essentieel belang zijn voor het beheren van een bedrijf en het daarom goed is om er op zijn minst gedeeltelijk mee vertrouwd te zijn.

Tijdens uw studie ontwikkelt u niet alleen uw kennis en vaardigheden op het gebied van management en bedrijfsvoering, maar zijn ook de persoonlijke elementen en diverse HR-strategieën van belang, waardoor u beter leiding kunt geven aan een groter of kleiner team binnen een bedrijf. U zult dus ook de grondbeginselen van zakelijke communicatie en onderhandeling, managementpsychologie, communicatievaardigheden en soft skills onder de knie krijgen.

Programma structuur

Met een opleiding gericht op management en leiderschap, leer je hoe je een personeelsbestand motiveert en ontwikkelt, kansen en uitdagingen op de markt identificeert, problemen voorkomt en oplost, fiscale verantwoordelijkheid behoudt en een cultuur van waardigheid, respect en ethisch gedrag op de werkplek creëert.

In deze opleiding krijg je inzicht in management- en leiderschapsstijlen. Het programma is ontworpen met de flexibiliteit, kennis en real-world ervaring die moderne leiders nodig hebben om hun carrière te bevorderen.

Individuele cursussen richten zich op de fundamenten van strategieën en kwesties met betrekking tot global business en op het begrijpen van de rol van human resource professionals als belangrijke spelers in de organisatie. Het doel is om mensen voor te bereiden op managementfuncties in het bedrijfsleven, bij de overheid en in non-profitorganisaties. Deze specialisatie ontwikkelt brede vaardigheden in het managen van cross-functionele teams, project management, technologie toepassing, en nieuwe product-en dienstenontwikkeling en richt zich op het managen van een divers personeelsbestand en concurreren in een multiculturele wereldwijde omgeving.

Studiemodules

Basisprincipes van management

 • Corporate governance

 • Strategisch management

 • Financieel beheer

 • Marketingmanagement

 • HR-management

Persoonlijke ontwikkeling

 • Leiderschap en teamwork

 • Duurzame ontwikkeling

Leiderschap en management

 • Projectbeheer

 • Risicobeheer

Studie informatie:

 • 12 - 18 maanden
 • English
 • On-line
 • € 7000
 • 60 ECTS

Bibliotheek

Studenten hebben toegang tot een online bibliotheek met meer dan 10.000 vakpublicaties, boeken en vaktijdschriften.
1 +
Studenten
Afgestudeerd aan het MBA-programma van het EIFM.
1 %
Alumni
Zou het MBA-programma bij EIFM aanbevelen.
1 +
Salaris
is het gemiddelde salaris van een afgestudeerde MBA bij het EIFM.

Waarom studeren aan het EIFM

Wij willen uw gids zijn op een van de belangrijkste reizen die u in uw leven zult maken. Een reis naar je persoonlijke groei, carrièreverbetering en de vervulling van je doelen. Tijdens deze reis zullen we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat u uw volledige potentieel bereikt en het meeste uit uw studie aan ons instituut haalt.

Why study at EIFM

We want to be your guide on one of the most important journeys you will take in your life. A journey towards your personal growth, career improvement and fulfillment of your goals. Throughout this journey, we will do everything we can to ensure that you reach your full potential and get the most out of your studies at our Institute.

Algemeen overzicht

Ons doel is levenslang leren. Wij zijn er om onze studenten te ontwikkelen en hen te voorzien van actuele informatie, vaardigheden en kennis om hen te helpen hun doelen en ambities in hun persoonlijke en loopbaanleven te verwezenlijken.

Ontwikkeling van de ondernemingsgeest

Al onze studieprogramma's zijn zo opgezet dat de nadruk ligt op individualisering, de ontwikkeling van persoonlijke verantwoordelijkheid en ondernemersgeest - sleutelkwaliteiten die u een unieke ervaring zullen geven die een leven lang zal duren.

Doeltreffend onderwijs

Het doel van ons onderwijs is afgestudeerden voor te bereiden op de aanpak van hedendaagse economische, ecologische en sociale uitdagingen die van invloed zijn op de samenleving als geheel. Daarom voorzien wij onze studenten van innovatieve en relevante kennis en knowhow die hun talenten zullen ontwikkelen en hen naar een hoger niveau zullen tillen.

Wereldwijd bereik

Wij richten ons niet alleen op het nationale, maar vooral ook op het internationale niveau van het geboden onderwijs.  Studenten moeten worden blootgesteld aan verschillende manieren van denken en handelen, openstaan voor voortdurend leren en vertrouwd zijn met wereldwijde zakelijke trends.

Persoonlijke ontwikkeling

Onze onderwijsinstelling streeft naar de ontwikkeling en ondersteuning van wereldwijd georiënteerde individuen die leiders willen worden in de wereld van het bedrijfsleven en innovatie. Al onze studieprogramma's zijn volledig flexibel en zijn gericht op studenten, hun theoretische kennis en de daaropvolgende praktijk.

Kritisch denken

Voldoende kennis en de kritische evaluatie daarvan is de weg naar vrijheid. Daarom brengen wij onze studenten de kritische denkvaardigheden en creativiteit bij die hen niet alleen zullen voorbereiden om te anticiperen op, maar vooral ook om de uitdagingen aan te gaan waarmee zij in de wereld van vandaag zullen worden geconfronteerd.

Collegegeld

Ben je klaar om de volgende stap te zetten?

Als je klaar bent om je carrière en persoonlijke leven een boost te geven en een opleiding wilt volgen met een innovatieve en praktische aanpak, aarzel dan niet!

Collegegeld van het programma:
€ 7000

Het collegegeld voor het MBA-programma bedraagt € 7000. De betaling kan in één keer of in maximaal 5 renteloze termijnen. Een eerste termijn van € 1500 is altijd vereist voor de aanvang van je studie.
Het collegegeld is inclusief studiemateriaal en toegang tot alle seminars of online lezingen die door het European Institute of Finance & Management worden georganiseerd.

5% korting
Indien de student besluit het collegegeld in één keer te betalen vóór de aanvang van zijn/haar studie, wordt een extra korting van 5% op het collegegeld toegepast.

Toelatingsprocedure

Er zijn geen toetsen, examens of interviews als onderdeel van de toelatingsprocedure. Het enige wat je moet doen is voldoen aan de studie-eisen, die voor het MBA-programma als volgt zijn

 • Voltooiing van ten minste een Bachelor’s degree,
 • Een CV met voldoende informatie over uw opleiding, vrijwilligerservaring, werkervaring, of buitenschoolse activiteiten,
 • Motivatiebrief – Als de toelatingscommissie twijfelt of ze je toelaten tot de studie, kan ze een motivatiebrief nodig hebben waarin je professionele doelen, sterke punten, focus, enz. tot uiting komen.
  Als u geïnteresseerd bent in een studie, volg dan de onderstaande stappen en begin uw reis om aan het EIFM te studeren.

Getuigenissen

Carrière

Onze afdeling Carrière Services staat klaar om studenten de beste mogelijkheden te bieden om hun persoonlijkheid, vaardigheden en capaciteiten te ontwikkelen om de beste carrière te bereiken. Indien geïnteresseerd, kan elke student tijdens of na het afstuderen contact opnemen met onze afdeling.

Onze collega’s zijn niet alleen betrokken bij verschillende activiteiten die ons studie-instituut verbinden met grote nationale en multinationale bedrijven, maar bouwen ook partnerschappen op met grote bedrijven of organisaties, zodat we vervolgens diverse carrièremogelijkheden aan onze studenten kunnen bieden.

Het personeel van Career Services biedt studenten een scala aan gepersonaliseerde informatie, zoals een lijst van topwerkgevers, trends en processen bij het werven van talent, statistieken over gemiddelde salarissen en lonen, of andere tot nadenken stemmende informatie om afgestudeerden te helpen het juiste carrièrepad te kiezen.

Programma onderwerpen

Management en corporate governance

Deze cursus behandelt de basisprincipes van managementtheorie en -praktijk en de basisprincipes en praktijken van bedrijven en organisaties in een lokale en internationale context. Je zult uitgebreide kennis en ervaring opdoen in het ontwerpen en implementeren van strategie op verschillende niveaus van de bedrijfsorganisatie en andere soorten organisaties zoals publieke, non-profit en coöperatieve organisaties. Gespecialiseerde opties bieden inzicht in de complexe en veranderende relaties tussen bedrijven, hun belanghebbenden en de samenlevingen waarin ze opereren.

Strategisch management

De cursus Strategisch management laat studenten kennismaken met de belangrijkste concepten, hulpmiddelen en principes van strategieformulering en concurrentieanalyse. Het onderzoekt bestuurlijke beslissingen en acties die van invloed zijn op de prestaties en het voortbestaan van ondernemingen. Het richt zich op de informatie, analyse, organisatorische processen en vaardigheden, en zakelijk inzicht die managers moeten gebruiken om strategieën te ontwerpen, hun bedrijf te positioneren, bedrijfsgrenzen te definiëren en de winst op lange termijn te maximaliseren in omstandigheden van onzekerheid en concurrentie. De cursus brengt alle ideeën, concepten en theorieën uit andere vakken, zoals boekhouding, economie, financiën, marketing, gedrag in organisaties en statistiek samen en ontwikkelt deze.

Leiderschap en teamwork

Leiderschap en teamwerk hebben een directe invloed op het vermogen van een organisatie om haar missie te verwezenlijken. Leiderschap is nodig om ervoor te zorgen dat iedereen in het team in dezelfde richting beweegt en naar hetzelfde doel werkt. Deze cursus introduceert, legt uit en onderzoekt hoe mensen samenwerken om problemen en kansen te begrijpen en om samen oplossingen te bedenken, ontwikkelen en implementeren. Het biedt studenten inzichten over zichzelf en anderen en hoe ze effectief kunnen samenwerken. Aan het einde van de cursus hebben studenten de basiskennis en -vaardigheden om zichzelf en anderen te begrijpen, hoe ze in teams kunnen werken en hoe ze teams kunnen creëren, ontwikkelen en leiden.

Duurzame ontwikkeling

Duurzaamheidsonderwijs is een proces dat leerlingen de kennis en het begrip, de vaardigheden en de attributen bijbrengt die nodig zijn om te werken en te leven op een manier die het ecologische, sociale en economische welzijn nu en voor altijd garandeert. toekomstige generaties. In deze cursus leren we over de geschiedenis van duurzame ontwikkeling, gebruikmakend van literatuur uit de geografie, sociologie, techniek, psychologie, economie en natuurwetenschappen. We zullen de kritieken op duurzame ontwikkeling onderzoeken en ons dwingen na te gaan of het mogelijk, praktisch of zelfs nuttig is in de 'echte wereld'. We zullen verschillende belangrijke uitdagingen onderzoeken, met behulp van duurzame ontwikkeling als een optie of raamwerk. Ten slotte, en vooral, zullen we creatief proberen om duurzame ontwikkeling opnieuw te interpreteren in een wereld van groeiende ongelijkheid.

Financieel management

Deze cursus richt zich op financieel management. We laten managers zien hoe ze kunnen werken met boekhoud- en financiële afdelingen, zodat ze begrijpen hoe bedrijven hun financiële doelen bereiken met behulp van financiële besluitvorming. De cursus zal ook financiële hulpmiddelen en technieken uitleggen die kunnen worden gebruikt om bedrijven te helpen de waarde te maximaliseren door beslissingen met betrekking tot kapitaalbudgettering, kapitaalstructuur en werkkapitaalbeheer te verbeteren. Je zult ook een reeks gerelateerde onderwerpen behandelen, waaronder multinationaal financieel beheer, risicobeheer en fusies en overnames.

Marketing management

Marketingmanagement is een onderwerp dat zich bezighoudt met verschillende concepten van marketingstrategieën, praktijken en nieuwe technieken die veranderen naargelang de eisen en behoeften van consumenten. De cursus helpt studenten meer te weten te komen over het marketingproces, dat planning, prijsstelling en promotie van goederen en diensten in de doelmarkt omvat, en richt zich op activiteiten zoals promotietechnieken, kostenreductiemechanismen, evenals het creëren en behouden van klanten door zorgvuldige analyse en anticiperen op marktsituaties.

Personeelsmanagement

Deze cursus behandelt niet alleen theorieën, maar stelt studenten ook in staat om aanwervingsprocedures te oefenen. Het richt zich vooral op administratieve dienstverlening, personeelsadministratie en prestatiemanagement, en vooral op het wervingsproces. De cursus helpt studenten bij het bestuderen en verwerven van de kennis en principes die nodig zijn voor het beheer van de human resources van een bedrijf. Het hoofddoel van Human Resource Management is om belangrijke en adequate middelen voor het bedrijf te bieden, daarom omvat het een combinatie van verschillende onderwerpen, waaronder zakelijke omgeving, communicatieve vaardigheden en management accounting.

Project management

Projectmanagement is een essentieel onderdeel van veel beroepen en veel levenssituaties. Een inleiding tot projectmanagement is een ideaal startpunt als u projecten op het werk of thuis moet beheren zonder dat u een formeel opgeleide projectmanager hoeft te zijn. Om een project succesvol te implementeren, is het belangrijk om te beginnen met duidelijk te definiëren wat het project is en wat de resultaten zullen zijn. De cursus laat u praktische manieren zien om de doelstellingen vanaf het begin van het project te verkennen en te begrijpen en rekening te houden met alle factoren die van invloed kunnen zijn op de uitvoering ervan. U leert stap voor stap hoe u een project van begin tot eind plant, reikwijdte, planning, kosten en beheert. Omdat elk project afhangt van de mensen die het uitvoeren, stelt de cursus je ook in staat om te ontdekken hoe je effectief kunt communiceren, mensen kunt managen en leiderschapsvaardigheden kunt gebruiken om je eigen project met succes uit te voeren.

Risicomanagement

In deze cursus leert u over verschillende soorten zakelijke en financiële risico's, hun bronnen en best practices voor risicometing. De cursus helpt u verschillende soorten risico's te beoordelen en risicolimieten in te stellen, de belangrijkste factoren te beschrijven die van invloed zijn op elk type risico en de stappen te identificeren die nodig zijn om kansverdelingen te selecteren voor het schatten van risico's. Je leert over de geschiedenis en ontwikkeling van risicobeheer als wetenschap en de financiële en zakelijke trends die de praktijk van risicobeheer hebben gevormd. Na voltooiing beschikt u over de fundamentele kennis om risico's in uw organisatie te meten, beoordelen en beheren.

Internationale handel

De studie van internationale handel laat studenten kennismaken met handelen op de internationale markt. De begrippen openheid van de economie, geslotenheid van de economie en export en import van goederen worden in de cursus uitgebreid toegelicht. De cursus laat studenten kennismaken met soorten internationale handel en de implicaties van internationale handel op economische processen.