MBA – Internationaal management

Basisgegevens

Door de toenemende globalisering van de markten als gevolg van de ICT-revolutie beseffen steeds meer organisaties het belang van doeltreffend veranderingsmanagement als basis voor concurrentievoordeel op de wereldmarkt. Het doel van deze opleiding is dan ook om afgestudeerden voor te bereiden op mid-career posities in private en publieke organisaties (en NGO’s) op internationaal niveau.

Het programma is ontworpen om studenten te voorzien van een uitgebreid overzicht van internationale betrekkingen en moderne geschiedenis kwesties en hun impact op de internationale betrekkingen tussen staten. De nadruk wordt gelegd op het gebied van de internationale handel, dat ongetwijfeld centraal staat voor de kandidaat, en op het concept van samenwerking met transnationale handelspartners.

Afronding van dit programma maakt deelneming mogelijk aan diplomatieke missies als midden- en hoger personeel en aan regeringsadministraties die verantwoordelijk zijn voor het nationale buitenlands beleid, commerciële en niet-commerciële internationale organisaties. Studenten kunnen optreden als specialisten voor specifieke landen of gebieden.

Programma structuur

Of u nu al vertrouwd bent met bedrijfs- en managementtheorieën of helemaal nieuw bent op dit gebied, een MBA met de nadruk op internationaal management stelt u in staat alle functionele gebieden van management te bestrijken. Het internationale karakter van het programma zorgt voor een rijke multiculturele ervaring. Door middel van individuele cursussen, zult u in staat zijn om alle vaardigheden en kennis die nodig zijn om een leider in het internationale bedrijfsleven te worden te verwerven.

De mentaliteit van het kerncurriculum kan worden omschreven als multicultureel, ondernemend, strategisch, ethisch en op samenwerking gericht. Het omvat vakken zoals bedrijfsstatistiek, financiële boekhouding, financiën, micro- en macro-economie, strategisch leiderschap, Big Data of ondernemende creativiteit en innovatie. Zeer gespecialiseerde cursussen stellen studenten in staat om dieper in te gaan op een bepaald onderwerp en kunnen zich specialiseren in het vakgebied en de discipline van hun keuze.

Studiemodules

Internationale financiën

 • Internationale boekhouding

 • Internationale financiën

 • Internationale economie en innovatie

 • Internationale bedrijfsfinanciering

Geopolitiek

 • Geopolitiek en globalisering

 • Algemene strategie

 • Wereldwijd ondernemerschap en duurzaamheid

Internationale zaken

 • Internationaal handels- en handelsrecht

 • Internationale marketing

 • Internationale onderhandelingen en communicatie

Studie informatie:

 • 12 - 18 maanden
 • English
 • On-line
 • € 7000
 • 60 ECTS

Bibliotheek

Studenten hebben toegang tot een online bibliotheek met meer dan 10.000 vakpublicaties, boeken en vaktijdschriften.
1 +
Studenten
Afgestudeerd aan het MBA-programma van het EIFM.
1 %
Alumni
Zou het MBA-programma bij EIFM aanbevelen.
1 +
Salaris
is het gemiddelde salaris van een afgestudeerde MBA bij het EIFM.

Waarom studeren aan het EIFM

Wij willen uw gids zijn op een van de belangrijkste reizen die u in uw leven zult maken. Een reis naar je persoonlijke groei, carrièreverbetering en de vervulling van je doelen. Tijdens deze reis zullen we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat u uw volledige potentieel bereikt en het meeste uit uw studie aan ons instituut haalt.

Algemeen overzicht

Ons doel is levenslang leren. Wij zijn er om onze studenten te ontwikkelen en hen te voorzien van actuele informatie, vaardigheden en kennis om hen te helpen hun doelen en ambities in hun persoonlijke en loopbaanleven te verwezenlijken.

Ontwikkeling van de ondernemingsgeest

Al onze studieprogramma's zijn zo opgezet dat de nadruk ligt op individualisering, de ontwikkeling van persoonlijke verantwoordelijkheid en ondernemersgeest - sleutelkwaliteiten die u een unieke ervaring zullen geven die een leven lang zal duren.

Doeltreffend onderwijs

Het doel van ons onderwijs is afgestudeerden voor te bereiden op de aanpak van hedendaagse economische, ecologische en sociale uitdagingen die van invloed zijn op de samenleving als geheel. Daarom voorzien wij onze studenten van innovatieve en relevante kennis en knowhow die hun talenten zullen ontwikkelen en hen naar een hoger niveau zullen tillen.

Wereldwijd bereik

Wij richten ons niet alleen op het nationale, maar vooral ook op het internationale niveau van het geboden onderwijs.  Studenten moeten worden blootgesteld aan verschillende manieren van denken en handelen, openstaan voor voortdurend leren en vertrouwd zijn met wereldwijde zakelijke trends.

Persoonlijke ontwikkeling

Onze onderwijsinstelling streeft naar de ontwikkeling en ondersteuning van wereldwijd georiënteerde individuen die leiders willen worden in de wereld van het bedrijfsleven en innovatie. Al onze studieprogramma's zijn volledig flexibel en zijn gericht op studenten, hun theoretische kennis en de daaropvolgende praktijk.

Kritisch denken

Voldoende kennis en de kritische evaluatie daarvan is de weg naar vrijheid. Daarom brengen wij onze studenten de kritische denkvaardigheden en creativiteit bij die hen niet alleen zullen voorbereiden om te anticiperen op, maar vooral ook om de uitdagingen aan te gaan waarmee zij in de wereld van vandaag zullen worden geconfronteerd.

Collegegeld

Ben je klaar om de volgende stap te zetten?

Als je klaar bent om je carrière en persoonlijke leven een boost te geven en een opleiding wilt volgen met een innovatieve en praktische aanpak, aarzel dan niet!

Collegegeld van het programma:
€ 7000

Het collegegeld voor het MBA-programma bedraagt € 7000. De betaling kan in één keer of in maximaal 5 renteloze termijnen. Een eerste termijn van € 1500 is altijd vereist voor de aanvang van je studie.
Het collegegeld is inclusief studiemateriaal en toegang tot alle seminars of online lezingen die door het European Institute of Finance & Management worden georganiseerd.

5% korting
Indien de student besluit het collegegeld in één keer te betalen vóór de aanvang van zijn/haar studie, wordt een extra korting van 5% op het collegegeld toegepast.

Toelatingsprocedure

Er zijn geen toetsen, examens of interviews als onderdeel van de toelatingsprocedure. Het enige wat je moet doen is voldoen aan de studie-eisen, die voor het MBA-programma als volgt zijn

 • Voltooiing van ten minste een Bachelor’s degree,
 • Een CV met voldoende informatie over uw opleiding, vrijwilligerservaring, werkervaring, of buitenschoolse activiteiten,
 • Motivatiebrief – Als de toelatingscommissie twijfelt of ze je toelaten tot de studie, kan ze een motivatiebrief nodig hebben waarin je professionele doelen, sterke punten, focus, enz. tot uiting komen.
  Als u geïnteresseerd bent in een studie, volg dan de onderstaande stappen en begin uw reis om aan het EIFM te studeren.

Getuigenissen

Carrière

Onze afdeling Career Services staat klaar om studenten de beste kansen te bieden om hun persoonlijkheid, vaardigheden en capaciteiten te ontwikkelen om de beste carrière te bereiken. Elke student kan bij interesse tijdens of na het afstuderen contact opnemen met onze afdeling.

Onze collega’s zijn niet alleen betrokken bij verschillende activiteiten die ons studieinstituut verbinden met grote nationale en multinationale ondernemingen, maar bouwen ook samenwerkingsverbanden op met grote bedrijven of organisaties, zodat we onze studenten vervolgens diverse carrièremogelijkheden kunnen bieden.

Het personeel van Career Services biedt studenten een scala aan gepersonaliseerde informatie, waaronder een lijst van topwerkgevers, trends en processen in de werving van talent, statistieken over gemiddelde salarissen en lonen, of andere tot nadenken stemmende informatie om afgestudeerden te helpen bij het kiezen van het juiste carrièrepad.

Programma onderwerpen

Wereldwijde strategie

Het doel van de cursus Global Strategy is om studenten de vaardigheden, kennis en gevoeligheid te bieden die nodig zijn om een duurzaam concurrentievoordeel te creëren, te behouden en te herstellen in een mondiale omgeving. Het onderwerp van Global Strategy behandelt vraagstukken van internationaal zakendoen vanuit een geïntegreerd perspectief op bedrijfsniveau.

Wereldwijd zakendoen en duurzaamheid

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn zeer belangrijke mondiale doelen. Ze bieden zowel aanzienlijke kansen als ze creatief worden benut, en enorme risico's als ze niet worden aangepakt. Het doel van deze cursus is om kritisch te onderzoeken hoe verschillende bedrijven met winstoogmerk kunnen bijdragen aan het benutten van de kansen en het aanpakken van de risico's die samenhangen met de SDG's. Na voltooiing moeten studenten de SDG's begrijpen en hun implicaties voor multinationale ondernemingen kritisch onderzoeken, de theoretische onderbouwing van het bedrijfsleven als ontwikkelings- en beleidsactor in de wereldeconomie begrijpen en kritisch bespreken, en verschillende benaderingen voor het bereiken van de SDG's kritisch evalueren, theoretisch begrijpen evalueer en bespreek kritisch hoe de SDG's de relatie tussen het bedrijfsleven en de samenleving herdefiniëren, en evalueer kritisch het belang van duurzaamheidsdenken als een essentiële managementvaardigheid bij het beheren van de uitdagingen en het verkennen van de kansen binnen de SDG's.

Internationale economie en innovatie

Economie is een belangrijk onderwerp dat de manier van leven internationaal beïnvloedt in landen die het marktsysteem gebruiken om de toewijzing van middelen in hun samenleving te bepalen. Het doel van deze cursus is om studenten te helpen de werking van het marktsysteem in een internationale setting te begrijpen en om de aard en organisatie van de verschillende samenlevingen en argumenten die ten grondslag liggen aan veel van de grote wereldwijde publieke problemen van vandaag in een internationale setting te verkennen, en de werking en het gedrag van internationale bedrijven en andere besluitvormers begrijpen door de principes van internationale economie te bestuderen die nuttig zijn voor studenten in een internationaal MBA-programma.

Internationaal handels- en handelsrecht

Door het onderwerp internationale handel te bestuderen, maken studenten kennis met handelen op de internationale markt. De cursus geeft een grondige uitleg van de concepten openheid van de economie, geslotenheid van de economie en de export en import van goederen. De cursus richt zich ook op het EU-lidmaatschap en de implicaties daarvan in de internationale handel. In de cursus maken studenten kennis met de vormen van internationale handel en de gevolgen van internationale handel op economische processen. Onderdeel van de cursus is ook internationaal ondernemingsrecht, dat zich primair richt op de handel op de internationale markt. Het doel is om studenten inzicht te geven in deze problematiek, met name vanuit commercieel-juridisch oogpunt.

Internationale boekhouding

This course provides an opportunity to gain real-world experience of accounting in an international context. It introduces the context of accounting information with respect to the wider social, political, economic, natural and cultural environment. On completion of this course you will be able to describe the causes and nature of differences in international financial reporting, explain accounting regulation, explain and evaluate the conceptual framework of financial reporting, understand the theory and practice of consolidated group financial statements, synthesise and effectively use accounting information and knowledge, describe and discuss some key international accounting standards, understand the nature of financial statement interpretation in an international context, and identify, evaluate and critically assess alternative accounting techniques.
Numerical and quantitative skills applied to international accounting scenarios. You will also be able to demonstrate high personal effectiveness, apply critical self-awareness and personal resource management in the context of a diverse business environment.

Internationale marketing

Internationale marketing vereist vaak fundamentele veranderingen in de manier waarop organisaties zaken doen op de wereldmarkt. Het is essentieel voor de hedendaagse bedrijfsleider om zich bewust te zijn van de implicaties van marketingstrategieën en hoe ze worden gebruikt in verschillende landen met verschillende culturen. De cursus richt zich op het identificeren en tegemoetkomen aan de behoeften van specifieke internationale doelmarkten door nauwe interactie met managers uit andere functionele gebieden zoals promoties, financiën, boekhouding en human resources.

Internationaal management

We zijn getuige van een fundamentele verandering in de aard van geopolitiek. De bedrijfsleiders van de wereld zullen zich niet langer concentreren op een of twee aandelenmarkten, valuta's, economieën of politieke leiders. Daarvoor is de zakelijke omgeving van vandaag te complex en te afhankelijk van elkaar. Natiestaten en multinationale ondernemingen zullen machtig en belangrijk blijven. Wereldwijde netwerken waarbij technologische, zakelijke, sociale en ecologische belangengroepen betrokken zijn, zullen krachtig blijven. Toekomstige economische en handelsinspanningen zullen in toenemende mate worden gekenmerkt door het zoeken naar gemeenschappelijke gronden, productieve partnerschappen en wederzijds voordeel. Deze cursus zal zich richten op het ontwikkelen van een dieper begrip van hoe en waarom managementpraktijken en -processen over de hele wereld kunnen verschillen, en op het ontwikkelen van de vaardigheden die nodig zijn om succesvol te opereren in deze internationale zakelijke omgeving.

Internationale financiën

De toenemende afhankelijkheid van nauw geïntegreerde buitenlandse operaties heeft een parallelle financiële wereld geopend in elke multinationale onderneming die tot nu toe over het hoofd werd gezien. Deze cursus onderzoekt daarom veel aspecten van financiële besluitvorming in internationale bedrijven die deze veranderingen hebben veroorzaakt. Het geeft een korte uitleg van de algemene structuur van wereldwijde financiering en schetst een analytisch kader dat dient als een gids voor cruciale financiële beslissingen met betrekking tot financiering, investeringen, risicobeheer en incentive-beheer in de multinationale onderneming. Dit kader benadrukt de noodzaak om tegengestelde krachten op elkaar af te stemmen zodat multinationale ondernemingen een concurrentievoordeel kunnen behalen op hun interne kapitaalmarkten.

Internationale onderhandeling en communicatie

Interculturele communicatie is internationale communicatie die de landsgrenzen overschrijdt en waarbij veel verschillende culturen betrokken zijn. Er is een breed scala aan communicatieproblemen die zich natuurlijk voordoen bij het oversteken van landsgrenzen en in organisaties die zijn samengesteld uit personen uit verschillende landen met verschillende religieuze, sociale, etnische en educatieve achtergronden. Interculturele communicatie probeert te begrijpen hoe mensen uit verschillende landen en culturen zich op een heel andere manier gedragen, communiceren en de wereld om hen heen waarnemen. Vanuit een managementperspectief bestudeert het situaties waarin mensen uit verschillende culturen met elkaar omgaan in een zakelijke omgeving. De cursus beoogt daarom inzicht te verwerven in de verschillen in taal, gewoonten, sociale kenmerken, denkpatronen en andere aspecten van de culturen van verschillende groepen mensen. Het begrijpen van interculturele communicatie is essentieel voor internationaal zakendoen. Deze cursus is bedoeld om dit inzicht te bieden.

Geopolitiek en globalisering

Geopolitiek en globalisering is een cursus die zich richt op de fundamentele kenmerken van de toenemende onderlinge afhankelijkheid van economieën als gevolg van de revolutie in informatie- en transporttechnologieën. Het richt zich op de belangrijkste implicaties voor verschillende groepen landen en voor het politieke en culturele evenwicht in de wereld. Tegenwoordig gebruikt iedereen het woord 'globalisering', maar er is weinig overeenstemming over wat het betekent, en het is niet verwonderlijk dat er nog minder overeenstemming is over of het goed, slecht of gemengd is voor de wereldeconomie. Deze cursus zal deze debatten niet oplossen, maar het volgen ervan zal een nauwkeuriger en correcter begrip mogelijk maken van wat de term betekent en wat globalisering betekent voor de wereldeconomie en politiek.